DE GEMEENTE EDE EN GEHEIMHOUDING; is dat wel een goede combinatie?

Ooit, lang gelden, kocht de gemeente Ede kazerneterreinen. In Ede natuurlijk. Van het Ministerie van Defensie. Had voormalig staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap daar iets mee te maken? Werd die meneer later niet burgemeester van Ede? Jazeker, dat is dezelfde! Maar nu niet zeuren over die meneer. Dat komt misschien later nog wel een keer.

In die aankoop zat ook De Frisokazerne.

Maar ja, wat moest de gemeente Ede daarmee?  De oplossing was nabij. Het Akoesticum. Overigens, even tussendoor: de naam is origineel bedacht!

Maar de Frisokazerne moest wel daarvoor verbouwd worden. Ook kwam daarvoor nog even de term Exposeum naar buiten. Verder nooit meer iets van gehoord.

Dus de renovatie, de verbouwing van de Frisokazerne, werd ter hand genomen. Want dat Akoesticum moest er komen, ja toch!?

Veel later kwam een wethouder van Ede met het idiote plan om in een gedeelte van de Frisokazerne het World Art Center te vestigen. Weliswaar is in New York het Guggenheim Museum, maar je moet zo’n World Art Center toch ergens mee vergelijken. Verder nooit meer iets gehoord van het World Art Center te Ede!

Terug naar die verbouwing, Voor enkele gemeentelijke miljoenen (graag even onthouden: gemeentelijke miljoenen) werd de Frisokazerne zeer mooi verbouwd. Een keer was ik na die verbouwing in die kazerne. Voor een inspiratiemiddag in het kader van cultuureducatie. Twee dingetjes vielen mij toen op.

We werden welkom geheten en er werd meegedeeld dat het Akoesticum, zonder enige financiële steun van de overheid, verbouwd was. Wat een kolder, maar braaf applaudisseerde ik. Nota bene, de gemeentelijke verf was nog nauwelijks droog! Het tweede dingetje: die middag was in handen van een provinciaalse, pardon, provinciale organisatie. Althans die organisatie kreeg en krijgt nog steeds subsidie van de provincie Gelderland. In een raadsvoorstel over dat gemeentelijke verbouwingsgeld werd terloops gesproken over die provinciale organisatie.

Die zou naar Ede verhuizen, naar het Akoesticum. En de huur zou ingezet worden voor een klein beetje financiering van die verbouwing. Nooit meer iets van die verhuizing gehoord.

En bij dat raadsvoorstel zat een bijlage; een bijlage over het geld van de verbouwing. Maar ja, u raadt het vast wel: de bijlage was en is geheim!!!

Natuurlijk kon en kan het Akoesticum niet zonder gemeentelijke subsidie. De subsidie van de gemeente Ede wordt gegeven aan het Akoesticum omdat (en ik citeer de gemeente Ede):

  • de activiteiten de sociale cohesie/sociale kracht versterken;
  • de burgers door cultuur met elkaar in contact komen;
  • de activiteiten de economische kracht van Ede versterken.

Uiteraard nog veel meer bla bla bla om de tekorten van het Akoesticum te verbloemen. Want waar blijft het financiële jaarverslag van 2019 van het Akoesticum? Om maar een kleinigheidje te noemen.

Maar niet zo negatief. Er is toch in 2018 een toekomstplan voor het Akoesticum gemaakt. Ja toch, voor anderhalve ton gemeentelijk geld!? En er is toch ook een meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van dat Akoesticum!? Best wel goed eigenlijk. Helemaal niets mis mee. Hoewel en dat is, in alle ernst, volkomen belachelijk, ik herhaal volkomen belachelijk, dat de gemeenteraad op 17 maart 2020 besloten heeft om dat meerjarenbeleidsplan en het toekomstplan geheim te houden. Het college besloot om geheimhouding op te leggen en de gemeenteraad stemde daar gewoon mee in.

Wij, simpele burgers van Ede, mogen niets weten! Tot 1 maart 2041!!!

Maar ach, nu is de cirkel weer rond: terug naar die aankoop van de kazerneterreinen: in eerste instantie was het aankoopbedrag van die terreinen ook geheim. Waarvan akte!!

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.