AFSLUITING VERGADERSEIZOEN 2020 – 2021 TOESPRAAK BURGEMEESTER (CONCEPT VERSIE 1)

aandachtspunten t.b.v. spreker:

a. gearceerde tekst: deze tekst niet uitspreken;

b. thuis oefenen.

“Beste gemeenteraadsleden,

“Nu, vandaag, staan we met ons allen, ik bedoel echt met ons allen, u en ik, of beter gezegd ik en u, samen in een tijd, die ons nog lang zal heugen. In het afgelopen jaar zijn mijn eerste gedachten natuurlijk (even wachten en nadenkend de zaal inkijken!) natuurlijk bij de zorg. Diegenen die in de zorg werken, verdienen ons aller lof. Zonder die zorgmedewerkers hadden wij het niet gered en hadden wij hier niet gestaan!! En vooral dank aan de GGD, juist hier in onze gemeente, de GGD heeft meer dan fantastisch werk geleverd en nog steeds! Hulde!!

Ook u, gemeenteraad, heeft weer meegewerkt aan onze mooie gemeente, ik mag met trots zeggen (nu weer de zaal inkijken met een opgeheven hoofd en gebalde rechter vuist) dat mede dankzij uw inzet en daadkrachtig optreden, wij, en ik bedoel daar alle inwoners mee, in de mooiste gemeente van Nederland wonen. Dat is niet louter een compliment aan u, maar juist ook aan onze inwoners!!

Dank daarvoor!!

Onze gemeente, u en ik, beter gezegd ik en u, staan aan het begin van een nieuwe toekomst, waarin vele zaken aan de orde zullen komen. Een van de belangrijkste opgaven voor die toekomst is een begin maken, juist door u (weer de zaal inkijken), juist door u (met kracht herhalen ) met het ontwikkelen van een visie op wonen. Waar wij behoefte aan hebben, hier in onze prachtige gemeente, zijn woningen. Woningen voor iedereen, laagbouw, en vooral hoogbouw, niet zomaar hoogbouw, maar onze toekomst ligt bijna verscholen, ik zeg het nog gekscherend (even wachten en zichtbaar diep adem halen), onze toekomst ligt letterlijk bijna verscholen in de wolken van de toekomst. Dus (met klem herhalen), dus hoogbouw, niet alleen in het centrum van onze stad, maar juist vooral in alle buitendorpen. Wat zal het mooi worden, dat al onze dorpen omsloten worden door wolkenbrabbers. Dat zal mijn en uw opdracht worden: (even wachten, met de stilte spanning opbouwen, nu nadruk op elke lettergreep en langzaam uitspreken): hoog – bouw in uw dor – pen. Want laten we wel zijn: in uw verkiezingsprogramma’s schrijft u enthousiast en bevlogen over hoogbouw! Alvast mijn felicitaties met zo’n natuurvriendelijke visie! Laten we wel zijn, dat laatste herhaal ik nog eens even; en wat is nu belangrijker: heide of hoogbouw? Eigenlijk weet uw gemeenteraad en ik, ik bedoel: (weer even een stilte laten vallen) ik en uw gemeenteraad het simpele antwoord al!!

Dames en heren: de nieuwe toekomst, ik zei het net al, en ook in deze raadszaal. Jaren geleden, en enkelen onder u weten dat nog, is het dualisme ingevoerd, ja toch? De lokale democratie zou een boost moeten krijgen. Is daar iets van terecht gekomen? Is daar echt iets van terecht gekomen?? Wij allen, in onze mooie gemeente, moeten dat ons langzamerhand eens gaan afvragen. U bent tenslotte, om het zo maar eens te zeggen, afgevaardigd door onze inwoners. U en ik, dat wil zeggen, de gemeenteraad en ons college moeten alleen samen besturen, zonder publiek. Alleen wij samen kunnen dat. Hierbij stel ik dan ook voor om de gemeenteraadsvergaderingen voortaan, na de zomervakantie, altijd besloten te houden. Met als slogan: “gewoon geheim”. Het publiek kan dan eindelijk thuis blijven en wij kunnen in alle rust ons o zo belangrijke werk blijven doen. Met deze hartekreet mijnerzijds en met uw instemming, naar ik nu al aanneem, kunnen wij, ik en u, de toekomst aan.

Hierbij, tot slot, maak ik van de gelegenheid gebruik, u en de uwen, een prettige zomervakantie te wensen in goede gezondheid. Dat wij, ik en u, met alle energie vanaf september weer het besloten vergaderseizoen in mogen gaan.

Dank u wel” (zwaaien!!).

Naschrift: de gehele column (inclusief de aanhef) is fictief en correspondeert derhalve niet met de werkelijkheid.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *