Wie de schoen past trekke hem aan!

Ondanks de invoering van het dualisme in het jaar 2002 is er nog weinig veranderd in de Edese bestuurscultuur. Coalitiepartijen zijn nog steeds zeer loyaal aan het college (lees hun wethouder) en zijn weinig bereid om voorstellen te steunen die tegen het collegebeleid ingaan.

Mijn ervaring in de Edese Raad is dat er nogal op behoudende wijze politiek wordt bedreven. Een kritisch geluid wordt al gauw genegeerd. Een dergelijke trend heb ik helaas ook moeten constateren bij enkele lokale media. Op uitgebreide wijze wordt aandacht gegeven aan het collegestandpunt en worden roulerend dezelfde politici aan het woord gelaten/geciteerd die het identieke standpunt verkondigen. Een tegengeluid krijgt nauwelijks aandacht.

Er wordt weinig ruimte geboden aan de tegenmacht. Deze manier van nieuws verslaan is mijns inziens onvoldoende objectief waardoor de Edese burger een zeer gekleurd en eenzijdig beeld krijgt over lokale politieke zaken. Ik ben van mening dat Edese burgers recht hebben op volledige informatievoorziening. Enerzijds om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen en anderzijds vanuit democratisch oogpunt.

Eind 2020 werden alle fractievoorzitters van de Edese gemeenteraad uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse programma bij de lokale omroep waarin wordt gereflecteerd op het afgelopen politiek jaar. Gelet op bovenstaande heeft onze fractie er destijds voor gekozen om bij dit programma een signaal af te geven. Wij hebben dan ook geen gebruik willen maken van dit persmoment. Ik hoop dat ons ‘statement’ zal leiden tot bewustwording en concrete verbeterstappen in de lokale media.

 

Charifa El Kaddouri

Fractievoorzitter EdeNU

 

 

Ik geef het estafettestokje graag door aan mijn raadscollega Judith Klostermann van de fractie GroenLinks.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *