Draagvlak

Wanneer het Edese bestuur plannen heeft om iets in de leefomgeving van inwoners te veranderen dan is het draagvlak onder de inwoners heel belangrijk. Je wilt natuurlijk dat de inwoners de plannen die zijn bedacht omarmen. Draagvlak creëren, betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen. Dat klinkt logisch en dat is het natuurlijk ook. Ware het niet dat het anders ligt in de praktijk.

Het lijkt wel of men geen tijd neemt om eerst te gaan praten met de mensen die het aangaat zoals de boeren bijvoorbeeld. Zij zijn deskundig en kunnen meedenken in de problematiek die is ontstaan.

Het is niet gek dat zij in opstand komen als er zomaar wordt verkondigd dat de veestapel gehalveerd moet worden. We hebben ze op het Malieveld gezien.

In Ede hebben we geen Malieveld maar de inwoners weten de bestuurders wel te vinden. Veel meer dan jaren geleden en dat is mooi. Er zijn wel wat demonstraties in Ede geweest die tegen de plannen van het bestuur waren. In 2016 werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC in Otterlo. Men vond het aantal veel te groot en liet dit weten met spandoeken met leuzen erop: 100 Oké maar 600 Nee! Vanuit het bestuur werd er te makkelijk gedacht dat het wel goed zou komen. Hierdoor werd er te weinig gedaan aan het creëren van draagvlak.

Zo werd er ook op een andere manier tegengas gegeven over de komst van het nieuwe gezondheidscentrum in de Bellestein. De winkeliers, buurtbewoners vonden de plannen van de inrichting van het openbaar gebied niet veilig genoeg en wilde graag aanpassingen. De wethouder wilde hier niet naar luisteren. De plannen werden hierdoor vertraagd en de raad heeft met een amendement de plannen gewijzigd waar de mensen om hadden gevraagd. Dus ook hier geldt: draagvlak is belangrijk.

En nu hebben we te maken met zonnepanelen in het binnenveld. Het bestuur heeft een opdracht vanuit de coalitie. Op 50 ha grond moeten zonnepanelen komen en dat lukt niet alleen met restgronden. Dus werd het plan aangepast en werden er zonnepanelen op landbouwgrond toegevoegd. Hier is van tevoren niet met de inwoners van het Binnenveld gecommuniceerd. Dat inwoners van het Binnenveld er tegenin gaan mag duidelijk zijn. Plannen van de agrariërs, Harskamps Belang en De Valk worden door de wethouder niet erg enthousiast ontvangen. De wethouder zegt dat er draagvlak is. In welke bubbel leeft hij? Zou de raad ook hierin een rol moeten spelen om via een amendement gehoor te geven aan de inwoners? Of houden de coalitiepartijen elkaar vast?

Ik ben benieuwd of die partijen nog steeds zonnepanelen op landbouwgrond in het verkiezingsprogramma opnemen. Ik kan u vast een ding verklappen: in mijn verkiezingsprogramma komt het niet te staan.

Ik geef het stokje door aan Rina Moorman, raadslid EdeNu.

 

 

 

 

Foto: Gert-Jan Koster

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *