Is het Edese kapvergunningenbeleid een misdaad tegen de menselijkheid?

Wie een huis wil laten bouwen in de gemeente Ede en daarvoor bomen wil laten kappen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Het korte termijn belang van de mens staat voorop, de schade aan de natuur komt op de tweede plaats.

De bouwprocedure maakt het de Edese mens dan ook gemakkelijk. Eerst maakt de architect een plan. Als de gemeente dat plan heeft goedgekeurd geeft ze een omgevingsvergunning af. Pas dan gaat men kijken of er soms ook bomen op de plek staan. Als dat zo is, wordt het plan niet aangepast maar een kapvergunning aangevraagd. Bezwaren tegen kap maken weinig kans. Het argument is vaak dat er toch al een omgevingsvergunning was afgegeven. Kringetje rond, de bomen worden gekapt.

In deze tijden van afnemende biodiversiteit, klimaatverandering en opwarming van de aarde valt extra op hoe bizar en uit de tijd deze procedure is. Bomen dragen immers bij aan de biodiversiteit  en het tegengaan van de opwarming van de aarde. En dus op de lange termijn aan leefbaarheid van de aarde voor de mens.

Voorbeeldje zomereik. Het aantal organismen dat delen van de zomereik gebruikt als voedsel, ermee in symbiose leeft of er zelfs volledig afhankelijk van is, loopt in de duizenden soorten waaronder liefst 450 verschillende insectensoorten. De kap van een gezonde zomereik is dus een directe aantasting van de biodiversiteit en brengt langdurige schade aan de natuur aan. Toch geeft de gemeente Ede regelmatig vergunningen af voor de kap van zomereiken ten gunste van nieuwbouw voor de mens.

Het kan anders. Daarvoor moeten mensen die willen bouwen, architecten die ontwerpen en gemeentes die vergunningen afgeven, het lange termijn belang van de mens voorop stellen. Dat betekent dat je je plannen afstemt op het behoud van de aanwezige bomen.

Maar zo gaat het dus niet in Ede. Het gemak waarmee de gemeente Ede kapvergunningen, ook voor zomereiken afgeeft, is daarom een kortzichtig beleid dat leidt tot moedwillige langdurige schade aan de natuur. Een dergelijke handelwijze is ecocide, een misdaad tegen de menselijkheid.

Juridisch gesproken klopt dat nog niet helemaal omdat de natuur geen rechtspersoonlijkheid heeft en ecocide daarom nog niet als misdrijf wordt erkend. Maar er gaan steeds meer stemmen op om de natuur rechtspersoonlijkheid te geven.

Feitelijk maakt dat echter niets uit. Of de natuur nu rechtspersoonlijkheid heeft of niet, het Edese kapvergunningenbeleid brengt de natuur langdurig schade toe en moet daarom zo snel mogelijk stoppen en veranderen.

Bronnen:

https://decorrespondent.nl/12290/onze-planeet-leefbaar-houden-geef-bossen-en-rivieren-rechten/2249205374350-99d5d0dd

https://www.stopecocide.nl/

https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen/zomereik.html

Wanneer geldt ecocide eindelijk als misdaad tegen de menselijkheid? – Greenpeace BelgiĆ« – Greenpeace BelgiĆ«

1 thought on “Is het Edese kapvergunningenbeleid een misdaad tegen de menselijkheid?

  1. Dit verhaal klopt niet helemaal. Wanneer je als particulier een kapvergunning aanvraagt wordt deze regelmatig geweigerd. De enige die blijkbaar ongestraft honderden bomen mag kappen is de gemeente zelf.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *