Fort De Hoge Veluwe houdt stand, maar hoe lang nog?

Het Fort De Hoge Veluwe, ook wel bekend als Het Nationale Park De Hoge Veluwe, wordt al jaren belegerd. Door te investeren in verdedigingswerken lukte het Het Fort echter steeds om aanvallen af te slaan.

Ter voorkoming van vijandelijke infiltraties werd de 35 kilometer lange omtrek van Het Fort omsloten door een hek. Als ingangen fungeren drie goed verdedigbare poorten bij Hoenderloo, Schaarsbergen en Otterlo. Hier worden ongewenste sujetten met snode plannen effectief geweerd.
In geval van gevaar zijn de poorten af te sluiten. Dat gebeurde bijna toen de gemeenteraad van Arnhem in 2010 de poort bij Schaarsbergen wilde bestormen.

Een zwakke plek in Het Fort was het hek in het Otterlose bos. Om de toenemende infiltraties van groepen Otterloërs in dat bos tegen te gaan werd het hek verplaatst en versterkt. Dit lukte ondanks hevige tegenstand van lokale verzetsgroepen.

Een nieuwe bedreiging was de bouw vlakbij Otterlo van een vijandelijke brug vermomd als ecoduct. Het gevaar van een inval via dit zogenaamde ecoduct werd onderkend. Het hekwerk werd daarom zodanig verstevigd dat een inval via deze brug onmogelijk werd.

Maar het gevaar hield niet op. Een undercover agent van Het Fort ontdekte ondermijnende activiteiten bij de voetbalclub in Hoenderloo, gelegen op het grondgebied van Het Fort. Door een speciale actie slaagde Het Fort erin de voetballers van haar grondgebied te verdrijven.
Helemaal gerust is Het Fort er nog niet op, getuige het plan om op het grondgebied van de voormalige voetbalclub extra verdedigingswerken aan te leggen. Dit onder de slimme dekmantel van de bouw van een toeristisch Resort.

Dezelfde undercover agent ontdekte dat de heer van Het Fort vanuit de camping van Het Fort bespioneerd werd. De camping wordt daarom opgeheven en het geplande ‘Resort’ moet voorkomen dat in de toekomst ooit nog kampeerders het fort kunnen betreden.

De laatste, meest slinkse infiltratiepoging was het plaatsen van betonnen tunneltjes onder het hek van het Fort. Zogenaamd om dassen in en uit te laten maar natuurlijk bedoeld om vijanden binnen te laten. Al deze zogenaamde dassentunnels zijn daarom met boomstammen geblokkeerd en daardoor onbruikbaar.

Is Het Fort hiermee veilig? De heer van Het Fort is er niet gerust op. Overwogen wordt daarom om langs het gehele hek een stroomdraad aan te leggen met een voldoende hoog afschrikwekkend voltageniveau. Het is echter de vraag of dit voldoende zal zijn om stand te houden in de voortdurende belegering.
Waakzaamheid blijft daarom geboden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *