“A life in our Ede” voor de zandhagedis

Van de week keken we thuis naar de film “A life on our planet” van David Attenborough. Je wordt er niet vrolijk van. Steeds meer mensen, steeds minder natuur, steeds meer CO2 uitstoot, daar komt het op neer. Samengevat, natuur moet altijd plaats maken voor de mens.
Het speelt overal op onze aarde, dus ook in Ede.

Voorbeeldje: het Edese vijfpartijen college van Gemeente Belangen, VVD, CDA, Christen Unie en GroenLinks willen woningbouw op de voormalige Edese kazerneterreinen. Probleempje: het terrein ligt tegen het Natura 2000 natuurgebied de Sysselt aan. Nog groter probleempje: het college wil daar ook woningen bouwen in het leefgebied van zandhagedissen.

Zandhagedissen, wie maakt zich daar nou druk om? We hebben woningen nodig en het belang van hagedissen is daar echt wel aan ondergeschikt. Opzouten dus hagedissen, zoek maar een ander plekje en anders jammer.
Tsja, de gevolgen van dit soort denken worden door Attenboroughs film duidelijk in beeld gebracht.

In Ede willen ze het anders. Dat betekent niet dat de hagedissen mogen blijven. Nee, ze moeten verhuizen naar een andere plek zodat woningbouw op hun oude plek gewoon kan doorgaan.
Een geniale oplossing  die je wellicht wereldwijd kan toepassen. Je kapt een stuk Amazonebos, maar verhuist eerst alle aanwezige dieren naar een andere plek…

Misschien toch niet zo geniaal, want bijvoorbeeld hagedissen verhuizen is helemaal niet zo makkelijk. De ideale leefomgeving voor een hagedis is namelijk een zogenaamde rijk geschakeerde oude heide met een dikke strooisel laag. Laat dat nou niet aanwezig zijn in de nieuwe omgeving die Ede voor de hagedissen op het oog heeft. Jammer maar misschien niet onontkoombaar. Dan zorg je toch voor zo’n leefomgeving voor die beesten? Strak plan, alleen duurt dat 15 jaar….

Heeft de gemeente Ede zoveel tijd? Voor een succesvolle verhuizing zal ze wel moeten. Verhuis je die beesten eerder dan overleven die hagedissen de verhuizing niet. Dat zou betekenen dat de honderdduizenden euro’s die voor dit project uitgetrokken zijn, weggegooid geld zijn.

Is het dan niet goedkoper om die beesten te laten zitten? Nee, er wordt zoveel met die te bouwen woningen verdiend dat die honderdduizenden euro’s wel uit kunnen. Mits er dus wel op korte termijn gebouwd kan gaan worden. De projectontwikkelaars kunnen niet op de hagedissen wachten en de gemeente dus ook niet.

Zie hier het Attenborough dilemma van het Edese college. Kies je voor de druk van de financiële opbrengsten van de woningbouw en meer ruimte voor de mens of kies je voor natuurbehoud? Of de aanwezigheid van de zandhagedis in geld is uit te drukken, laten we dan maar even buiten beschouwing.

Het is exact dezelfde afweging die bijvoorbeeld op Borneo is gemaakt en gemaakt wordt. Daar kiezen ze voor kappen van het bos en aanleggen van palmolieplantages omdat de mens met palmolie geld kan verdienen.

Misschien is het daarom een idee dat het Edese college van Gemeente Belangen, VVD, CDA, Christen Unie en GroenLinks eens samen met de projectontwikkelaars de film van Attenborough gaan bekijken. Wellicht dat ze dan tot de conclusie komen dat die hagedissen gewoon op hun plek moeten kunnen blijven genieten van hun “Life in our Ede.”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *