Schoolboeken

De scholen voor het Voortgezet Onderwijs (VO) gaan weer open. Zo goed en zo kwaad als het kan voor een periode van hooguit 6 weken. De laatste maanden hebben de leerlingen vooral digitale lessen gevolgd. Dit is naast al het werk van de docenten, mogelijk gemaakt door de Educatieve Uitgeverijen die het digitale materiaal, vooralsnog, vaak gratis ter beschikking stelden. En de Educatieve dienstverleners als TLN (Van Dijks Boekhuis) en ILM (Iddink) hebben dit overwegend goed en snel kunnen faciliteren. De IddinkGroup heeft met Magister hier zeker een grote rol in gespeeld. Wat de leerlingen deze laatste weken precies gaan doen op school is veelal nog onduidelijk.

In de laatste schoolweek werden ook altijd de schoolboeken ingeleverd. We kennen grofweg 2 systemen: het Interne Boeken Fonds (IBF) waarbij de school zelf de boeken beheert, dus inneemt en aan de nieuwe leerlingen weer uitreikt. Ik voorzie voor deze wijze van schoolboekendistributie in het kader van de RIVM-richtlijnen niet zoveel beren op de weg. Met enige aanpassingen en wellicht inzet van wat meer mensen en dagen gaat dit wel lukken.

Waar ik wel grote problemen zie opdagen is bij het Externe Boeken Fonds (EBF). Hier zijn de 2 grote distributeurs eigenaar van de leerboeken, die in bruikleen worden gegeven aan de leerlingen en waarvoor de school een huurbedrag betaalt. Deze huurboeken werden tot nu toe op de school door een inleveringsteam (van TLN of ILM) ingenomen, waarbij iedere leerling persoonlijk zijn boeken aanbiedt. Deze worden dan ter plekke gescand, gekeurd en gesorteerd om vervolgens in rolcontainers te worden gelegd. De rolcontainers worden dan door een vervoerder opgehaald en naar het centrale magazijn van de betreffende distributeur gebracht. Daar worden ze uitgepakt, de boeken waar nodig gerepareerd en gesorteerd om vervolgens in de voorraad te worden gelegd. Men kent iedere avond het exacte aantal van de die dag op school ingeleverde boeken en kan op basis daarvan voorraadbestellingen naar uitgevers generen. Naar het schijnt wordt deze werkwijze i.v.m. Corona verlaten en levert de leerling zijn boeken nu ingepakt in een plastic zak/tas samen met zijn inleverformulier in. De gehele procedure wordt nu in het centrale magazijn afgehandeld. Dit kost in het centrale magazijn meer tijd en meer mensen en de voorraadgegevens komen ook later door.

Het uitgaande proces is een kwestie van het samenstellen van een pakket aan de hand van het door de leerling gedane bestelling. Die bestaat uit de ingeleverde (huur)boeken, aangevuld met nieuwe en met werkboeken en eventueel bijbestelde zaken als woordenboeken, atlas, pennen en potloden. Uiteraard zorgt de distributeur ook voor de ontsluiting van de (naar ik verwacht toenemende) digitale content. Dit proces is feitelijk gelijk aan voorgaande jaren maar zal, door het uitlopen van de periode van inname, later opstarten en ook de inkoopgegevens zullen vertraging ondervinden.

Op zich zou dit allemaal met enig kunst en vliegwerk nog te behapstukken zijn, door bijvoorbeeld wat meer mensen in te zetten. Maar…………daar zit hem nu net de kneep! In verband met de richtlijnen zullen er gedurende de 8 weken die men voor deze hele procedure heeft zeker 30 – 40% minder (vakantie)werkers aanwezig kunnen zijn. Tel daarbij op de verplichte routing, de extra instructies, de extra tijd voor desinfecteren, de shifts omdat je niet iedereen tegelijk er in en er uit kunt laten gaan en je kunt op je vingers natellen dat met meer werk, minder productiviteit en minder mensen je productie in de knel komt. In voorgaande jaren was het onder normale omstandigheden al ‘kantje boord’ qua tijdige en volledige leveringen. Het zal ook zijn (extra) negatieve weerslag hebben op de (de laatste jaren al niet zo florissante) bedrijfsresultaten.

Mijn beide kleinkinderen gaan na de zomer naar het Voortgezet Onderwijs. Ik ben benieuwd of ze tijdig hun lesmateriaal ontvangen, maar heb er een hard hoofd in. En oh ja, ik ben (met mijn 42,5 jaar ervaring in dit vak) bereikbaar voor advies.

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *