Zetelvast

Jawel, we hebben er wéér een partij bij in de Edese gemeenteraad, zodat het totaal nu op twaalf fracties komt. Er waren ernstige ontwikkelingen van zeer persoonlijke aard binnen Gemeentebelangen met als gevolg dat mevrouw Ellen Wijnsouw (na 13 jaar!) er niet meer bij is. Het was het uiteindelijk het gevolg van een onvermijdelijk ‘Hij er uit of ik’. De fractie koos voor dat laatste. Ik las ook dat zij wegens ‘verplichtingen naar de kiezer’ op eigen titel in de raad blijft zitten. Hoeveel kiezers zijn dat dan en is dit wel zo’n steekhoudend argument vraag ik mij dan ook af…

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij het uitbrengen van mijn stem kies ik primair voor een bepaalde partij, waarvan ik vermoed dat de standpunten het meest overeenkomen met mijn eigen denkbeelden. Ik zeg met opzet ‘vermoeden’ want helemaal weet je het maar nooit hoe het stemgedrag van deze partij zal zijn bij bepaalde zaken die pas later gaan spelen. Binnen zo’n partij wil ik dan ook nog wel eens op iemand anders stemmen dan de lijsttrekker maar dat is wel secundair. Op de eerste plaats gaat het om de standpunten…

Komt vervolgens er binnen die partij meningsverschil over de te volgen koers dan is er natuurlijk kans dat iemand of zelfs meerderen uit zo’n fractie vrijwillig dan wel gedwongen gaan vertrekken. We hebben dit in Ede al eens met de halve SGP-fractie zien gebeuren en dit jaar nog ging 2/3 van D66 op persoonlijke titel verder. Juridisch kan dat maar is dat ook terecht? Het verplichtingsmandaat voelen om te blijven in de raad kan eigenlijk alleen maar als je zoveel stemmen hebt gehad dat je zelfs de kiesdeler hebt gehaald.

Let maar zeggen het Versteeg-effect. Maar je bent daarna helemaal niet meer gebonden aan het verkiezingsprogramma en beloftes van de partij die is verlaten. En laat dat nu net de reden zijn waarom er voornamelijk op die partij is gestemd. Dan kan de door mij met voorkeurstem verkozen persoon nog wel steeds in de raad zitten maar ik heb dan niet het gevoel meer dat deze daar ook namens mij zit. Dus van het zogenaamde kiezersmandaat, van op een zijspoor gezette raadsleden, is volgens mij dan ook helemaal geen sprake…

Het andere argument van mevrouw Wijnsouw om gewoon in de raad te blijven zitten spreekt mij eigenlijk veel meer aan. Mocht ze namelijk afstand van haar zetel doen dan komt degene waardoor deze situatie is ontstaan op haar plek. Dat natuurlijk nooit en daarom blijft ze ook zitten waar ze zit. Het lijkt wel erg op mensenwerk dat politiek bedrijven. Ik zou trouwens ook mooi blijven plakken, vooral als je net een aantal weken daarvoor nog, voor een fikse loonsverhoging van je eigen (bij)baantje hebt gestemd…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *