VOORKEURSTEM

Ik stem de laatste decennia bij alle soorten politieke verkiezingen eigenlijk nooit meer op de lijsttrekker maar geef liever mijn voorkeurstem aan een lager geplaatst iemand. Dat kan dan om heel uiteenlopende redenen zijn. Meestal om iemand te belonen voor een enorme inzet (soms voor iets specifieks), voor opvallend positief afwijkend stemgedrag binnen eigen partij (lees eigengereidheid), of gewoon omdat iemand een goede uitstraling heeft en voor een zeer positieve beeldvorming zorgt. Of omdat ik iemand persoonlijk goed ken en aardig vind met iets van bovenstaande argumentatie. Maar mijn stem is altijd wel primair op basis van het gedachtengoed/verkiezingsprogramma en de persoon komt dan op de tweede plek.

Het fenomeen voorkeurstem kennen we in de Edese politiek ook en soms met een heel opvallende uitwerking. Zo werd raadslid Arnold Versteeg in 2014 door het bestuur van de lokale SGP op een onverkiesbare 12e plaats gezet. Maar uiteindelijk kreeg hij genoeg stemmen om rechtstreeks weer in de raad zitting te nemen. Ook in 2018 kreeg hij wederom zoveel stemmen dat hij op basis daarvan zelfs wel op eigen titel in de raad kan plaatsnemen. GroenLinks behaalde in 2014 twee zetels en de toenmalige ‘nestor van de fractievolgers’ Pieter Gerard van den Berg zou eindelijk in de raad komen. Maar hij werd verdreven door de jonge en nog onervaren Hilal Celik die op basis van voorkeurstemmen deze plek ging innemen.

Het fraaiste staaltje van voorkeurstemming blijft nog wel de toetreding van Raşit Görgülü in 2018 tot de raad. Hij was uit onvrede uit de lokale PvdA gestapt en zat op eigen titel in de gemeenteraad. Dat zelfde was gebeurd met Alexander Vos de Wael die zich niet langer met de koers van de VVD kon verenigen en een nieuwe partij ging oprichten n.l. Democratische Kiezers Ede. Hij vroeg Görgülü om toetreding en deze stemde toe. Vos de Wael wist dat de (ex) PvdA-er over een grote achterban beschikt uit de Turkse/islamitische gemeenschap en dacht zo al wel minimaal twee zetels te kunnen bemachtigen. Het liep echter geheel anders. DKE kreeg slechts genoeg stemmen voor 1 zetel en die ging dus niet naar oprichter en lijsttrekker Vos de Wael maar naar de nummer 2 op basis van vele voorkeurstemmen.

Ik moest onlangs aan deze zeer merkwaardige gang van zaken denken toen het uitroepen van Ede als ‘regenbooggemeente’ als besluitvormend werd behandeld. Kiezen dus voor een actief beleid met betrekking tot de acceptatie LHBTI-er’s. Het kwam ter stemming en van de 39 raadsleden bleken er 8 op tegen te zijn. Zeven (niet geheel onverwachts) van de SGP en die van… Democratische Kiezers Ede. Blijkbaar is deze partij nu eigenlijk meer een verlengstuk van religieuze sentimenten dan wat je op basis van haar naam mag verwachten. Ik heb zo’n vermoeden dat oprichter Vos de Wael een echt seculier functionerende partij voor ogen had bij oprichting. Politiek bedrijven kent blijkbaar zo z’n enorme vreemde grillen.

Nog even en we mogen weer stemmen. Dit keer om te bepalen welke 150 mannen/vrouwen, hetero’s/homo’s, blank/gekleurde, religieus/seculiere, Randstedelijke/plattelander etc. etc. etc. we in de tweede kamer willen hebben. Kortom welke voorkeur geven we aan wie en waarom? Ik wens u veel succes bij het maken van uw keuze. Kies gewoon de nummer 1 op de lijst van keuze of wellicht iemand anders om een bepaalde reden. Ik weet het intussen al. Het zal een zeer zeker weer voorkeurstem worden. Bij u ook? Wat het ook wordt.. ga in ieder geval uw (voorkeur) stem laten horen!

 

1 thought on “VOORKEURSTEM

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *