STEM WIJZER!

Onlangs zag ik een publicatie van gemeente Ede waarin wij als burgers worden opgeroepen hulp te bieden bij het samenstellen van de stemwijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik gooi er dan ook alvast een paar voor u in…

Moet de verkeersveiligheid in gemeente Ede sterk verhoogd worden? Al jaar en dag scoort gemeente Ede hoog als het gaat om het aantal verkeersongevallen al dan niet met dodelijke afloop. Vooral bepaalde wegen in het buitengebied worden veelvuldig misbruikt door zich Verstappen/Hamilton wanende snelheidsmaniakken maar dan zonder de technische rijvaardigheid van genoemde heren. Vergeet ook niet al die randdebielen die met alcohol en/of drugs in hun lijf het asfalt tarten.

Moet de groei van de plaats Ede gestopt worden? Dit omdat intussen ons uit de kluiten gewassen heidedorp wel zo’n beetje af is. We hoeven hier tenslotte niet te fungeren als opvang ‘buiten de regio’ van al die Randstedelingen die hier een woning kopen maar uiteindelijk weinig tot geen affiniteit hebben met de Edese samenleving. Stop dus de grote instroom van al deze economische woningvluchtelingen van elke huidskleur, (on)geloof, geaardheid of burgerlijke staat.

Moet gemeente Ede de bouw van goedkope sociale huur- en starterswoningen faciliteren? Hierbij dus zaken moet gaan bedenken en regelen om eigen inwoners, wederom ongeacht elke huidskleur, (on)geloof of geaardheid of burgerlijke staat, iets voor te trekken op de woningmarkt. Het mag toch niet gebeuren dat al die jonge Edenaren alleen nog maar een betaalbare woning kunnen vinden daar in Groningen of Fryslân waar in weer en wind de Waddenzee tegen de zeedijk aanklotst?

Moet het gemeentelijke bestuur projecten financieren waarbij het uiteindelijke rendement uiterst onzeker is? Het zal de meeste inwoners van gemeente Ede zijn ontgaan maar onlangs is definitief goedkeuring verleend om vele miljoenen euro’s in het World Food Center te investeren terwijl het nog maar afwachten is of de verwachte bezoekersaantallen gehaald gaan worden. Het bedrijfsleven zag er in ieder geval geen heil in om de ‘Efteling van het food’ riant te financieren. 

Verder moeten er natuurlijk vragen gesteld worden over de energietransitie, duurzaamheid (van biomassa!), fietsvriendelijkheid, terugdringen van uitstoot en vervuiling, behoud culturele voorzieningen en monumentale gebouwen, aanpak zwerfafval en groenonderhoud. Kortom, de leefbaarheid in het algemeen. Oh ja, deze mag ook nog wel worden meegenomen: Moet gemeente Ede financiële middelen beschikbaar stellen om goede lokale journalistiek te blijven waarborgen?

(p.s. Dit laatste vraag ik voor een paar vrienden van een geheel onafhankelijk platform van onbetaalde maar zeer gedreven kritische columnisten hier in ons mooie dorp Ede).

2 thoughts on “STEM WIJZER!

  1. Een hele goede zaak die zorgt voor het broodnodig democratisch draagvlak: directe inspraak en medezeggenschap van de inwoners. De meeste mensen kunnen heel goed inschatten waar het om gaat in het openbaar bestuur en wat de juiste maatschappelijke keuzes zijn. In elk geval niet slechter dan politici.
    Wat mij betreft zouden de burgers keuzes moeten maken op het gebied van veiligheid, natuur en milieu, landbouw, zorg en volksgezondheid, verkeer, openbaar bestuur, armoedebestrijding en economie. De gekozen politici dienen deze burgerkeuzes dan uit te voeren in de politiek, zowel op lokaal als op landelijk niveau.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *