Stelselmatig Genegeerde Principes

In de lokale media las ik dat het ‘hommeles’ (mooi woord) is binnen de Edese SGP. Er is namelijk intern gedoe over de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022. En dat verbaast mij dan ook helemaal niets. In gemeente Ede doet zich de bijzondere situatie voor dat de staatkundige gereformeerde broeders de grootste partij binnen de raad zijn en dat al twee raadsperiodes op rij. Maar deelname aan het college is er met die status niet bij.

De eerste keer werden ze brutaalweg door een voortijdige coup van de ‘bende van vijf’ andere partijen buiten de collegeonderhandelingen gehouden. De laatste keer ging het dan wel via de officiële weg van het leveren van een eigen (in)formateur en onderhandelen maar uiteindelijk stonden ze daarbij ook weer met lege handen. Dat de grootste partij automatisch recht heeft om in het centrum van de politieke macht plaats te nemen hoor je vaak.

Maar als er specifieke denkbeelden binnen een partij zijn waar de rest helemaal niets (meer) mee heeft dan is de kans levensgroot dat je buitenspel wordt gezet. Het besef dat je niet krampachtig vast kunt blijven houden aan aloude opvattingen als je van betekenis wilt zijn in de politiek is dan ook groeiende binnen de SGP. Zaak dus van het bestuur om al die mannen (heikel punt 1) hoog op de lijst te zetten die zo’n koers het beste vertegenwoordigen.

Dat betekent dus de te orthodoxe en conservatieve geluiden binnen eigen gelederen ver van een verkiesbare plaats te houden en bijltjesdag te houden. Zo werden bijvoorbeeld daarom al in 2018 drie van de zes raadsleden uit de fractie gezet. Deze vormden daarna (zonder succes) de Gereformeerde Beginsel Partij. Onlangs stemde de gemeenteraad in met de komst van het World Food Center. Twee van de zeven SGP raadsleden stemden tegen.

Niet zozeer omdat ze de financiële risico’s te groot vinden maar vooral om het feit dat er sprake is van zondagsopening (heikel punt 2). Bij de anderen was er blijkbaar al meer al het pragmatisch besef, dat mee willen doen bij de volgende collegeronde, betekent het loslaten van die principiële zondagsrust. Nu lijken de twee zeer ervaren tegenstemmers dan ook op een zijspoor te belanden. Bij vernieuwing moet dan ook vaak oud bloed vloeien.

Wat ook meespeelt in de sterke terughoudendheid van andere partijen om samen in een college te gaan zitten is de visie op LHBTIQ+ (heikel punt 3). Op dit punt staat de SGP dan ook zo’n beetje helemaal alleen in de raad. Voor getuigenispolitiek kun je heel principieel kiezen maar verwacht niet dat je er ver mee komt zelfs al ben je de grootste partij zoals in gemeente Ede. Concessies zullen moeten worden gedaan en anders sta je aan de kant.

Ik wens het bestuur dan ook veel wijsheid toe om zo langzamerhand van die ‘stelselmatig genegeerde principes’ af te komen om zo in het centrum van de lokale macht terecht te kunnen komen. Om daar dan vervolgens het rentmeesterschap volledig politiek te etaleren in zaken die God’s schepping zo ondermijnen. Op de bres dus voor duurzaamheid, klimaat, milieu en natuur. En natuurlijk ook voor leuke dingen zoals sport, kunst en cultuur…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.