STEEK AAN DAT LONT!

Thuis maar eens een klein onderzoekje gedaan naar de belevingswereld van een fervent liefhebber van vuurwerk in het algemeen. Wat hoofdzakelijk naar voren kwam was de kwalificatie ‘leuk’ die onze oudste per herhaling opvoerde. Gezien zijn nog jeugdige leeftijd vergat hij wellicht nog ‘traditie’ te vermelden, een aspect dat ook frequent gebruikt wordt om vuurwerk te legitimeren. Toen ik geheel ideologisch aan een lange reeks tegenwerpingen wilde beginnen kwam aan ons gesprek heel merkwaardig gauw een einde…  

Tradities zijn er ook om er mee op te houden als er ronduit kwalijke aspecten aan vast zitten. Zo zijn er nog wel landen waar het traditie is om dieren voor het amusement te kwellen en te mishandelen. In de middeleeuwen was het zelfs traditie om heksen levend te verbranden. Kortom, een breed geaccepteerde gewoonte hoeft echt niet stand te houden als we met z’n allen er langzamerhand van doordrongen worden dat iets gewoonweg niet deugt. Van de eeuwenoude traditie van belastingheffing wil men trouwens doorgaans wel heel snel af…

U merkt het al, wat mij betreft gaat een bepaald aspect van de oud- en nieuwviering geheel verloren. Laat het nu even heel goed uitkomen dat er binnen politiek Ede intussen een nipte meerderheid zich aftekent om ook werkelijk tot een vuurwerkverbod te komen. De SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, EdeNu en DKE, samen goed voor 20 van de 39 zetels, hebben een initiatiefvoorstel hiervoor als een voetzoeker verpakt en deze ligt nu klaar in de raadszaal. Ze zitten dan ook op veilige afstand met het besluitvormende aansteeklont in de aanslag…

Maar eerst moest er afgelopen donderdag (laat) nog heel veel oordeelsvormend geknal en geknetter worden aangehoord. De tegenstanders van het vuurwerkverbod weten met een heel breed scala aan bezwaren te komen. Dit allemaal om de jaarlijks terugkerende enorme overlast aan lawaai, stank, kruitdampen, lucht- en grondvervuiling, dierenleed en kapotte menselijke ledematen weg te kunnen wuiven. Gezelligheid en traditie mag blijkbaar alle ellende voor mens, dier en milieu door allerlei soorten vuurwerk overstijgen…

Dus zo gauw mogelijk alle vuurwerk de lucht uit te beginnen in gemeente Ede. Zal wel weer betutteling zijn maar laten we maar gaan voor een echte cultuuromslag. Vroeger was het ook normaal dat de sigaretten en sigaren volop op tafel stonden en men elkaar in een krappe ruimte in dikke rookwolken hulde. Daar kijken we nu ook hoofdschuddend op terug. Doen we over een aantal jaren ook met vuurwerk. Heeft gewoon even tijd nodig. Dus steek maar aan dat lont van het vuurwerkverbod! Op naar de nieuwe vuurwerkelijkheid…

Foto: P. Gordon, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_bomb_with_burning_fuse.jpg

1 thought on “STEEK AAN DAT LONT!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *