ROOKVLEES

Eerst maar eens op de biechtstoel. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik heb gerookt en dat van mijn 15e tot mijn 35e. Ik was dan wel geen zware roker maar meer een ‘halfzware’. Samson shag en Mascotte vloei waren innig aan mij verbonden. In de tijd dat ik met roken begon kon je deze twee-eenheid voor het luttele bedrag van een rijksdaalder aanschaffen. Dat is dus 1,14 euro voor de jongere lezers onder ons. Liefst vijftig ‘sjekkies’ kon je uit een ‘baal’ shag ‘pielen’ om maar eens in het rokersjargon terug te keren.

In die tijd was roken algemeen aanvaard en bij verjaardagen, bruiloften en partijen stonden bierglazen gevuld met sigaretten en sigaren op de tafels. In bedompte ruimtes inhaleerden zowel de rokers als de niet-rokers volop de schadelijke damp. Je kunt je het nu niet meer voorstellen maar ik zie nog de beelden voor mij van volgepropte auto’s met kinderen waarin paps en soms (een geëmancipeerde) mams al paffend zich voortbewogen. Roken gebeurde overal en de ‘onheilsprofetie’ moest nog op gang komen.

Roken slecht? Niet zeuren man! Het is gewoon lekker en verhoogt de gezelligheid. Wat zeg je, is er een relatie tussen roken en longkanker? Mijn opa is 102 geworden en die rookte een pakje sigaretten per dag. Trouwens je moet toch ergens aan dood gaan. De echt verstokte rokers putten altijd uit een breed arsenaal aan excuses om vooral maar niet te hoeven stoppen. Soms is het de specialist in het ziekenhuis die hun zo ver krijgt als de klachten intussen levensbedreigend zijn, maar vaak wordt er ook stug doorgegaan.

Gelukkig is het hele denken over roken gekanteld. De voorlichting is op gang gekomen. Er zijn door de overheid diverse maatregelen genomen. Het aantal rokers is gestaag afgenomen door wetenschappelijke kennis. Ik hoop eigenlijk dat deze manier van denken en handelen ook vat zal krijgen op onze overmatige vleesconsumptie. Het brede scala aan nadelige effecten daarvan op mens, dier en milieu zijn legio, die dan ook de vraag moet opwerpen of het nu eindelijk wel eens heel veel onsjes minder mag worden?

In andere delen van de wereld worden complete bossen gekapt om landbouwproducten te verbouwen die vervolgens per schip naar hier worden vervoerd om als veevoer te dienen. Een groot gedeelte van het vlees wordt voor export weer verder over de aardbol getransporteerd. En wij blijven hier in ons dichtbevolkt landje achter met de stront en alle gevolgen die dat weer heeft. Hoe absurd wil je het hebben? Met enig boerenverstand kun je toch op je klompen aanvoelen dat dit wel heel fout is!

Onlangs trokken aan aantal boze boeren naar ons gemeentehuis om de lokale politici duidelijk te maken dat men het helemaal niet eens is met de maatregelen die gaan volgens als gevolg van de verstikkende stikstofproblematiek. De boeren spraken, de raadsleden luisterden en kregen heel ludiek een doosje eieren overhandigd. Maar hoe je het ook wendt of keert… het grootste deel van de (pluim)veehouderij is een pure industrie geworden waar wel heel veel schadelijke aspecten aan vast zitten.

Binnen de (lokale) politiek zijn het doorgaans de rechts/conservatieve georiënteerde partijen die zich opwerpen als hoeders van de boeren met soms ook bedroevende argumentatie. Zo las ik van een oud lokaal raadslid de opmerking dat men gewoonweg te veel natura 2000 gebieden heeft aangewezen in verband met de stikstofproblematiek. Tja, dan zie het totale probleem in het geheel niet. En bij grote veranderingen is het begin dat je echt erkent dat er een ernstig probleem is.

Laten we nu zo langzamerhand maar eens hetzelfde gaan denken over vleesconsumptie dan over roken. Niet langer met oogkleppen op allerlei dingen verzinnen om toch stug door te gaan. Toen ik nog rookte kon ik mij geen dag voorstellen zonder sigaret. Toch bleek het uitstekend te kunnen. Ook een aantal dagen in de week zonder vlees of veel minder daar ga je echt niet dood aan. Wat mij betreft geen minder boeren maar anders boeren. De sleutel daarbij ligt bij de overheid, een Rabobank en vooral bij u en mij als consument.

3 thoughts on “ROOKVLEES

 1. “Tja, dan zie het totale probleem in het geheel niet. En bij grote veranderingen is het begin dat je echt erkent dat er een ernstig probleem is.”

  Als we dan toch naar het grote geheel gaan kijken, dan is het te grote aantal mensen oorzaak van nagenoeg alle problemen (broeikasgassen, biodiversiteit, waterkwaliteit, etc.). De stikstofcrisis is alleen maar een deelproblemen.

 2. Over het verbod op roken gesproken: mijn vrouw en ik waren in de veronderstelling dat het op terras ook niet meer mocht en dus verbaasd over de hoeveelheid dat er momenteel op terrassen gerookt wordt. Ons een doorn in het oog en reden om niet de plaatselijke horeca op te zoeken. We zullen een vreugdedansje doen en de horecakas spekken eens dat verboden wordt.

  On topic: helemaal eens met de column, het wordt tijd dat iets wat zoveel schade aanricht ietsje minder vanzelfsprekend wordt.

 3. Ik denk dat de nieuwswaardigheid niet is dat de schrijver een plakje vlees minder eet maar dat de Nederlandse overheid mensen wil ONTEIGENEN.
  Op basis van rammelende cijfers, achtergehouden informatie aan de 2e kamer, en een minister niet gehinderd door enige kennis en die elke innovatie afwijst.
  In tegenstelling tot de media voelen veel Nederlanders deze onrechtvaardigheid voor de boeren.

  Ik fiets altijd naar onze kippenboer in Lunteren om eieren te halen – een prachtige fietstocht langs de boerderijen. Fiets ik hier over 5 jaar door een nieuwe woonwijk?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *