Restafval

“Ede goed op weg naar 100 kilo restafval per jaar. Inwoners van de gemeente Ede betalen sinds begin dit jaar voor het aanbieden van restafval. Daarbij is het doel om per inwoner van 200 naar 130 kg restafval per jaar te zakken. Maar de cijfers van het eerste halfjaar overtreffen al de verwachtingen; inwoners hebben gemiddeld slechts 52 kg restafval aangeboden.”

Aldus een euforisch persbericht afkomstig van gemeente Ede dat op ons burgers werd losgelaten. Zou een goede reden zijn om de vlag te hijsen bij het gemeentehuis. Daar hoeft de raad niet eens over te stemmen want de burgermeester regelt hier dat soort zaken zelf wel. Ik ben toch wat minder enthousiast. Natuurlijk, een pracht resultaat maar waar is toch die (200 – 2 x 52 =) 96 kg verschil per inwoner aan restafval aan het eind van 2018 gebleven? Dat is toch een gigantische hoop troep bij elkaar.

Die vraag bleef in mijn hoofd rondmalen. Ik besloot via twitter het volgende maar eens aan gemeente Ede voor te leggen: “Zijn er intussen ook al cijfers bekend over het aantal dumpingen (in de natuur)?” Het antwoord dat volgde was: “Beste Jolmer, afvaldumpingen (in de natuur) komen helaas nog steeds voor. Net zoals dit al voorkwam voor de afval beleidswijziging. Hier is niet veel verandering in gekomen. Helaas heb ik geen specifieke cijfers voor je beschikbaar.”

Laten we elkaar toch geen mietje noemen. Nu weten u en ik als het om geld verdienen, dan wel bezuinigen gaat, creativiteit en innovatie doorgaans hand in hand gaan. Er zijn natuurlijk Edenaren die heel bewust hun inkopen doen, als het even kan consuminderen en bij alles opletten wat iets aan verpakking met zich meebrengt. Maar dat zijn er echt geen complete volksstammen. Er moet meer aan de hand zijn. Een deel van die 96 kg is nog wel te verklaren uit wat op de website van de gemeente is te lezen:

“Vanaf begin 2018 wordt door inwoners meer gft, PMD, glas en oud papier aangeboden. Vooral PMD verpakkingsafval is flink gestegen met meer dan 50%. Ook gft en glas zijn met meer dan 10% toegenomen. Zelfs bij oud papier en karton is een lichte stijging te zien terwijl al jaren de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton afnam.”

Maar dat dit zo’n kleine 100 kg minder restafval op gaat leveren? Want de toename PMD is dan wel 50% maar qua gewicht niet echt spectaculair. Die van ons zit altijd barstensvol maar is in gewicht verreweg de minste. Nu het restafval geld kost zijn we met z’n allen veel nauwkeuriger geworden. Maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat er meer is. Want hoe zuiver is die toename van GFT, PMD, glas en oud papier? Ik hoor van mensen die restafval constateren in zakken PMD daar waar geen containers in omloop zijn.

Ik loop regelmatig een rondje hard in en rond Ede en kom uitpuilende openbare prullenbakken en afvaldumpingen tegen. Ook zie ik dat er vaak bij de ondergrondse containers veel (grof) vuil wordt gedumpt. Zoiets levert dan weer een aanzuigende werking op, i.p.v. eigen container te gebruiken wordt het dan daar achtergelaten. (Afval) scheiden doet dus helaas ook lijden. De vlag kan wat mij betreft nog niet geheel worden gehesen of het moet zo’n donkergrijze vuilniszak zijn die dan halfstok gaat wapperen.

En wat als er steeds minder restafval wordt aangeboden? Dan moet natuurlijk het tarief omhoog om de gehele afvalverwerking betaalbaar te houden. Leer mij het gemeentebestuur kennen. Als er geld nodig is worden zaken in no-time bijgesteld. Ons goedkopere paspoort en ID-kaart staan, voordat iedereen er gebruik van heeft kunnen maken, al weer op de helling omdat er elders een tekort is. Dat soort onzalige plannen mogen wat mij betreft dan ook wel bij die resterende 104 kg aan restafval…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *