Persfoto

In de USA is een groot gedeelte van de bevolking voor het dragen van een vuurwapen en dat brengt men dan ook graag in de praktijk. Gevolg is dat daar het aantal schietincidenten gigantisch is en er in deze democratische rechtstaat jaarlijks meer doden vallen dan in menig anarchistische bananenrepubliek. Maar kom a.u.b. niet aan het grondrecht om een wapen te mogen dragen ondanks alle ellende die er van komt!

Er is zelfs een invloedrijke belangenorganisatie actief om het wapenbezit te promoten. Deze National Rifle Association (NRA) timmert heel actief aan de weg en veegt graag alle argumenten van tafel die voor een algemeen wapenverbod zouden pleiten. Hoeveel incidenten er nog gaan plaatsvinden, hoeveel doden het ook nog gaat opleveren, recht en traditie moeten zondermeer gehandhaafd blijven!

Maar laten we nu maar eens heel dicht bij huis blijven. In Ede dus, waar eigenlijk ook hetzelfde principe van toepassing is maar dan met het afsteken van vuurwerk als onderdeel van een traditie. Een kleine bloemlezing uit de media naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling: Politie, brandweer en buurtvaders bekogeld. Oorzaak van diverse branden. Het lokale ziekenhuis dat weer te maken kreeg met letselgevallen!

Dan zaken die niet direct het nieuws halen maar wel heel relevant zijn. Traumatische en angstige dieren, schadelijke kruitdampen, grote hoeveelheid rommel die achterblijft en in het milieu verdwijnt. Overschrijding stikstofnormen. Grote (im)materiële schade en daaruit voortvloeiend hoge gemeenschapskosten. Hoog tijd, los van of je vuurwerk leuk vindt of niet, om uit hele praktische overwegingen de verkoop aan banden te leggen!

Degene die de verkoop van consumentenvuurwerk willen handhaven doen dat zo langzamerhand alleen nog op basis van ‘Niet rationele argumentatie’ (NRA) die eigenlijk niet verder strekt dan ‘jaarlijkse gewoonte’ en in het geheel de ogen sluit voor al het bijkomende leed voor mens, dier en omgeving. Kortom alle kwalijke gevolgen voor lief nemen om de bron van alle ellende in stand te kunnen houden!

Onlangs zag ik een foto met daarop o.a. onze burgemeester, twee wethouders en een fractieleider van een lokale partij bij het carbidschieten in Otterlo. Daar vind ik dus iets van. Fantastisch zou zijn dat ons voltallig college van B&W met alle fractieleiders gaan poseren. Voor een persfoto bij een artikel omdat gemeente Ede landelijk nieuws is vanwege het lef van een verbod en niet om een met vuurwerk bekogelde rouwstoet!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *