IN ALLE BESLOTENHEID

Voorzitter (Douwe Meijer): Goedenavond allemaal op deze extra ingelaste redactievergadering van EdeDorp, die ook live te volgen is via omroep XON en natuurlijk op onze eigen website. We gaan zo meteen uitgebreid debatteren over de positie van Mo uit Ede. Een speciaal welkom dus voor iedereen thuis of op onze publieke tribune. Nou ja tribune, meer een in alle haast geplaatste bouwsteiger met klapstoeltjes. Maar ja, alles moet hier helaas nu eenmaal low-budget tot stand komen.

Zoals jullie weten wordt er heel divers gedacht over het feit dat een columnist van EdeDorp zich in de anonimiteit onderdompelt. In het kader van het voorgenomen transparantiebeleid binnen EdeDorp is er dan ook door ons als columnistencollectief besloten dat iedereen kan meeluisteren en kijken naar ons intern democratisch proces. En dat natuurlijk met open debatvoering. Wie mag ik als eerste het woord geven?

Astrid Wagenaar: Voorzitter, ik heb voordat we beginnen nog een brandende vraag over wat ik dan maar onze wekelijkse belediging noem. Ik bedoel onze schrijfvergoeding en dan met name de schimmige constructie van uitbetaling, die naar ik begrijp, via een vaag postbusadres op één van de Waddeneilanden loopt.

Voorzitter: Daar mag ik alleen intern iets over zeggen. Ik schors de vergadering dan ook voor tien minuten. Jos zet jij alle camera’s en microfoons uit en wat daar verder technisch voor nodig is? Marcel jaag jij even alle mensen van de publieke tribune af?

EEN MOMENT GEDULD ALSTUBLIEFT…

EdeDorp is zo bij u terug!

Voorzitter: Daar zijn we weer. Voor de mensen thuis, we debatteren vanavond over de positie van onze collega Mo uit Ede en het feit dat deze lokale columnist in absolute anonimiteit opereert. Wie mag ik het woord hierover geven?

Jolmer Winkel: Voorzitter, door mijn opdrachtgever van wie ik de naam niet mag noemen op straffe van een enorme dwangsom, ben ik een poos geleden benaderd om een diepgrondig onderzoek in te stellen om de ware identiteit van Mo te achterhalen. Van mijn zorgvuldig en intussen afgerond onderzoek, met als titel ‘Iedereen is MOgelijk’ wil ik jullie dan ook graag deelgenoot maken. Al mijn bevindingen en aanbevelingen zullen dan ook uitgebreid in dit zeer controversiële rapport aan bod komen.    

Voorzitter: Dan gaan we daar nu verder mee. Ik stel dan ook voor dat we in alle beslotenheid naar het betoog van Jolmer gaan luisteren. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ja, nou dan schors ik deze openbare oordeelsvormende vergadering voor minimaal 30 minuten. Jos! Marcel!

EEN MOMENT GEDULD ALSTUBLIEFT…

EdeDorp is zo bij u terug!

Voorzitter: Bedankt Jolmer voor jouw zeer verhelderend en ontmaskerend rapport. Dit vuistdikke document kan trouwens iedereen inzien. Wie interesse heeft kan dit per email aanvragen bij de hoofdredactie van EdeDorp en het complete dossier wordt u dan ook toegezonden. Het kan wel even duren voordat u het ontvangt. We zullen op de redactie aardig druk zijn met het zwartlakken van bijna alle gegevens daar wij de privacy van al de betrokken personen uiteraard volop willen waarborgen. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld, we zitten midden in het grote publieke debat rond de anonimiteit van Mo. Wie mag ik vervolgens het woord geven over deze zaak?

Marcel van Dalen: Voorzitter, ik heb het aanhoudende sterke gerucht gehoord dat Mo, we weten nu net dat het *********** is, in het geheim een ontmoeting heeft gehad met onze burgemeester en dat ze het één en ander hebben bijgelegd. Dat zelfs een fiks deel van de royalty’s van Verhulst zijn boek Stakende Stemmen naar onze collega zal vloeien daar deze als hoofdpersonage ongevraagd in deze literaire thriller is opgevoerd. Wat is daar nu precies van waar?

Voorzitter: Er is een interruptie van dhr. Van der Panne!

Jos van der Panne: Voorzitter, ik kan daarover relevante informatie verschaffen. Maar vanwege de geheimhoudingsplicht die er op ligt stel ik voor om achter gesloten deuren en in ons eigen achterkamertje hier verder over te praten. Ik denk dat het wel allemaal een uurtje in beslag gaat nemen.

EEN MOMENT GEDULD ALSTUBLIEFT…

EdeDorp is zo bij u terug!

Voorzitter: Voor degenen die op dit late tijdstip nog met ons verbonden zijn en die ene man op de publieke tribune die in slaap lijkt te zijn gesukkeld… welkom terug. We hebben vanavond uitgebreid en openlijk mogen debatteren over de anonimiteit, en de nu dus uiteindelijk bekend geworden identiteit van Mo uit Ede. Ik hoop dat het voor u allemaal een heel verhelderende sessie is geweest.

Ik wens dan ook iedereen voor straks een goede nachtrust en wie weet tot de volgende openbaar toegankelijke, onthullende en natuurlijk geheel transparante live vergadering van EdeDorp. Ik geef toe, we zitten hierbij nog in een langdurig leerproces en spiegelen ons dan ook maar al te graag aan hoe ze dit op de Bergstraat aanpakken…

TOT DE VOLGENDE UITZENDING…

EdeDorp komt binnenkort in alle beslotenheid terug!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *