Hondenbaan

In de gemeentelijke bestuursperiodes van 2010-2018 is ongeveer 20 procent van alle wethouders voortijdig vertrokken. Voor een deel door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of overlijden, maar ook door het aanvaarden van een functie als burgemeester of een baan buiten de politiek. Maar volgens onderzoek is de grootste reden nog altijd van politieke aard. Coalities die niet werken, aarzelend beleid, laakbaar of zelfs strafbaar handelen en belangenverstrengeling…

In gemeente Ede zitten we in de huidige bestuursperiode intussen al op 60 procent. Hester Veltman zit thuis vanwege ziekte. Ik wens haar dan ook vanaf deze plek spoedig herstel toe en dat het Edese percentage uiteindelijk maar op 40 blijft steken. Op politieke gronden echter werd er al eerder afscheid genomen van Willemijn Vreugdenhil en afgelopen week kwam daar Lex Hoefsloot (GroenLinks) ook nog eens bij. En we zijn nog maar net over de helft, mensen…

Opmerkelijk is wel dat binnen het college, waar net iemand nieuw is, iemand afwezig is door ziekte er dan ook nog eens van iemand afscheid wordt genomen. Heel eufemistisch is over zijn vertrek op de website van GroenLinks Ede te lezen: “Maar zijn stijl en werkwijze sluiten niet goed genoeg aan op die van de fractie en op die van de raad.” Als je eigen partij dat zegt, het binnen de raad wordt gedeeld, dan zal het niet anders zijn dat binnen het college men vast ook niet erg enthousiast was…

Nu heb ik over dat laatste geen echte kennis maar als politiek geïnteresseerde buitenstaander kan ik wel iets zeggen over de beeldvorming. Tijdens het veelvuldig thuis volgen van de Edese raadvergaderingen was wethouder Hoefsloot, ik druk mij nu ook even eufemistisch uit, niet iemand voor wiens bijdragen je thuis bleef. Het kwam zelden goed van de grond en miste vaak de overtuiging hoewel ik het meestal inhoudelijk wel kon onderschrijven…

Hoewel hij wel een twitteraccount heeft reageerde hij ook eigenlijk nooit op berichten, ook al waren deze rechtstreeks aan hem gericht. In b.v. het hele proces rond de controversiële biomassacentrales hier in Ede, waar toch wel fikse weerstand tegen is, bleef het erg stil van zijn kant. De één zal dat verstandig noemen, voor mij is dat toch wel een politieke aderlating. Een wijze raad voor bestuurders: Blijf in contact met alle burgers, ook al zijn ze (heel) kritisch ingesteld…

Dat geldt dus ook voor zijn opvolger. Want er zal vast wel weer iemand te vinden zijn die in het politieke glazen huis gaat zitten om deze hondenbaan invulling te geven. Ongetwijfeld zal de nieuwe wethouder in eerste instantie spreken van een gouden kans, een lang gekoesterde droom en er véél zin in hebben om héél véél voor de lokale samenleving te gaan betekenen. Om dan later, bij het verlaten van de politieke arena te spreken over een (kort) verblijf in een regelrechte slangenkuil…

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *