Een Brandende Vraag

Mens & Milieu wil weten waar het hout biomassacentrales vandaan komt’ lees ik net. Dat is dus niet de eerste keer dat er gericht raadsvragen worden gesteld over de herkomst van al dat hout waarop in Ede drie centrales pruttelen. Ik heb eens gekeken wat er nu via de officiële kanalen is te achterhalen over deze materie.  

Als eerste google ik op ‘warmtebedrijf ede’ waarbij de kleurige kunstwerken Chico y Chica van Juan Ripollés in de tuin bij het gemeentehuis prominent tevoorschijn komen. Beetje merkwaardig dat een commercieel bedrijf op deze manier eigenlijk suggereert dat ze een gemeentelijk nutsbedrijf zijn!

Ik tik in de zoekfunctie van de website ‘biomassa’ in en dit levert een karrevracht aan verwijzingen op maar niet direct iets over de centrales. Dan maar de site verder doorakkeren en na lang zoeken kom ik een link tegen naar de website van de beheerder van de installaties. Daar staat gelukkig boven in beeld ‘Herkomst Biogrondstoffen’.

Daar staat o.a. te lezen: De biogrondstoffen die Bio-energie de Vallei benut voor de opwek van groene warmte komen voor ca. 100% uit een straal van 100 km rondom Ede. De maximum transportafstand voor levering is 150 km rond Ede.

Tja, een hoop producten die wij als gezin kopen komen ook uit een beperkte straal rond Ede, maar dat zegt dus helemaal nog niets over de herkomst die wel andere kant van de wereld kan liggen. Is hier wellicht bewust het woord herkomst achterwege gelaten?

Trek eens een cirkel van die 150 km rond Ede en je ziet dat zo’n beetje heel Nederland daar onder valt. Maar er zijn in ons land legio biomassacentrales. Kunnen die allemaal gevoed worden door regionaal afvalhout of is er toch ook import voor nodig? De vraag stellen is ‘em beantwoorden lijkt mij.

Verder wordt op de website gesproken over de certificering van al de leveranciers en wordt verwezen naar de https://betterbiomass.nl/nl/certificaathouders/. Dat is een heel lange lijst met bedrijven uit binnen en buitenland. Maar welke leveren er dan precies aan Ede? Graag namen en rugnummers!

Kortom de informatie op de website van de Edese biomassacentrales geeft geen duidelijk beeld hoe het nu precies zit met de herkomst van al dat hout dat hier wordt gebruikt. Terecht dat het eens duidelijk moet worden hoe het precies zit. Ik kan er in ieder geval geen hout van maken.

Hoog tijd dat vanuit de Edese raad het college van B&W het vuur aan de schenen wordt gelegd om nu eens werkelijk te horen hoe het zit. In het kader van de lokale politieke transparantieprediking moet dit een fluitje van een cent zijn toch? Kom nu eens met duidelijke antwoorden vijf heren en één dame van het Edese college van B&W!

1 thought on “Een Brandende Vraag

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *