Ede iets minder lelijk maken!

Bij de lokale omroep komen tijdens het reces alle fractievoorzitters langs om, op hun favoriete Edese locatie, iets te vertellen over het politieke verleden, het heden en de toekomst. Gerrit Flier van de SGP vatte de koers voor wat er nog moet komen samen onder de noemer ‘Ede nog iets mooier maken’.

Dat suggereert eigenlijk dat het politieke gebeuren bestaat uit nog wat punten en komma’s op de juiste plaats zetten en dat het grote geheel in onze gemeente gewoonweg al af is. Het is goed, mooi en aangenaam en zo hier en daar moeten nog wat kleinere zaken geregeld worden om het toefje slagroom op de cake te kunnen realiseren.

Tja, wat is het kader van waaruit je dit constateert? De situatie in Ede ten opzichte van omringende gemeentes of andere regio’s en steden in ons land? Gemiddeld gezien zullen we ongetwijfeld hier wel boven het gemiddelde zitten wat de beleving betreft hoe mooi het hier allemaal wel niet is.

Maar er zijn nog fiks aantal zaken te noemen waarin nog flinke stappen te maken zijn om Ede te verheffen naar een status waar het echt goed vertoeven voor iedereen zal zijn! Waar de lokale politiek en ons bestuur nog flink aan de bak zal moeten. Ik schotel u dan ook graag nog een persoonlijke selectie aan onderwerpen voor:

Het bestaan van zoiets als de voedselbank zou niet meer nodig moeten zijn en gepaste zorg zal voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moeten zijn en blijven.

De verkeersveiligheid zal nog sterk moeten worden verbeterd gezien de vele jaarlijkse (dodelijke) slachtoffers die er in onze gemeente zijn te betreuren. Vooral het autoverkeer binnen Ede en de dorpskernen ontmoedigen en natuurlijk maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Onze regio met z’n zeer hoge veedichtheid zorgt voor een grote uitstoot van stik- en fijnstof. In het zich graag willen profileren met ‘food’ zal volop aandacht moeten ontstaan voor veel minder (inefficiënt) dierlijk geproduceerd voedsel en veel meer van plantaardig en milieuvriendelijker aard.

En valt die enorme drang om Ede maar te laten groeien ook onder het mooier maken? En zal dat kunnen zonder het groene karakter van onze regio op te geven? De vraag stellen is ‘em beantwoorden lijkt mij.

Er is dan nog veel te doen. Laten we allereerst maar eens gaan werken om Ede minder lelijk te maken om vervolgens door te groeien naar de status die ze blijkbaar bij de SGP voor ogen hebben. Het hof van Ede(n) zal het in hun visie hier nooit kunnen worden maar wellicht wel dat we nu al een bepaalde voorsmaak hiervan kunnen realiseren…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *