De kachel aanmaken…

Het zijn verwarrende tijden. Soms bevind ik mij met mijn denkbeelden zomaar tussen mensen waar ik politiek niet zo veel mee heb. Biomassa is zo’n onderwerp. Zonder ook maar enige research vooraf zei mijn intuïtie al lang en breed dat het massaal opstoken van hout nooit en te nimmer iets kan zijn wat duurzaam genoemd mag worden. Ook al gaat het echt alleen maar, zoals beweerd om snoei- en afvalhout. Elders op de wereld veranderen trouwens wel complete bossen in houtsnippers voor dit doel.

Het hoort juist onderdeel te zijn van het al heel lang durend repeterend proces van rot en verval dat juist weer de basis is voor nieuw biologisch leven. In gemeente Ede kunnen we er ook over mee praten. Op drie locaties moet blijkbaar de schoorsteen blijven roken. Dit ten behoeve van de energietransitie die het gemeentebestuur wil doorvoeren. Dit ten behoeve van duizenden Edese huishoudens en niet te vergeten, dit ten behoeve van de portemonnee van Warmtebedrijf Ede.

Afgelopen week kwamen de aanbevelingen van adviesbureau Berenschot naar buiten die in opdracht van onze gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd. Ik citeer uit een artikel van omroep Ede: “Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst.” Bij die leefbaarheid is er momenteel volop discussie gezien recente uitstootperikelen (hoi Rini).

Van al die zaken weet het rapport ook te melden: “Betrouwbaarheid van de warmtelevering, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn op korte termijn niet in het geding, maar op de langere termijn ontstaat ook daar mogelijk wrijving”. Wat mij betreft is er met die duurzaamheid nu al volop wrijving. En er is een sterk groeiend anti-biomassa-sentiment te bespeuren voornamelijk bij mensen die daarbij even gemakkelijk gelijktijdig ook alle andere vormen van duurzaamheid aan de (rechter) kant schuiven.

Mijn persoonlijke visie: Duurzaamheid JA – Biomassa NEE! Wie ik in het politieke landschap dan ook sterk mis bij de uitgesproken tegenstanders van het zogenaamd duurzaam verbranden van hout is de partij GroenLinks in het algemeen en de lokale fractie hier in Ede in het bijzonder. Je zou verwachten dat ze moord en brand zouden schreeuwen over al dat opstoken van ecologisch waardevol basismateriaal. Maar het blijft bladstil bij mijn doorgaans zo heel sympathieke mens- en natuurminnende vrienden.

Is dat omdat ze voor het eerst in de Edese geschiedenis een wethouder in het college hebben die over het biomassadossier gaat? Staat dit het dualisme in de weg? Of zijn ze er gewoonweg echt van overtuigd dat biomassa duurzaam verantwoord is? Hun eigen wethouder Lex Hoefsloot liet er afgelopen donderdag tijdens de (digitale) raadsvergadering al helemaal geen twijfel over bestaan: “Biomassa zoals het in Ede is georganiseerd is een vorm van duurzame energie!

Hij voegde er nog aan toe dat dit tevens het standpunt is van het college, gemeente Ede, de provincie en het rijk. De symbolische tranen liepen over mijn wangen en dat dus echt niet van plezier. Het lijkt wel of we intussen echt te maken hebben met ‘ontGroendLinks’ en dat ‘AntibiomassaRechts’ het beter in de gaten heeft waar het in deze materie om gaat. Je gaat het zo wel denken. Ik snap hier intussen geen hout meer van. Het liefst zou ik dan ook met die hele ‘duurzame biomassa gedachte’ de kachel aanmaken…

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *