De Grote Boze Wolf…

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraad van Ede gestemd over de motie ‘Actief beheer van de wolf’ ingediend door de SGP en het CDA. Daarbij ging het dus echt niet om hun agrarische achterban te bewegen om voor goede omheining te zorgen of de schapen ’s nachts veiligheid te bieden door ze naar binnen te halen. Nee, beheer staat hier natuurlijk geheel in het licht van het willen afknallen van die grote boze wolf.

Nu was dit natuurlijk een motie voor de bühne want de wolf heeft een beschermende status en het omleggen van dit roofdier is gewoon heel erg strafbaar. De uitslag van de stemming geeft wel heel goed aan hoe de verhoudingen binnen de raad zijn. D66, GroenLinks, PvdA, Mens & Milieu en drie leden van de CU waren tegen. De rest heeft blijkbaar geen moeite met dit populistisch onwettig gehuil.

We leven zo langzamerhand in een tijd waarbij respect en eerbied voor de natuur en het milieu moeilijk wordt als het schade toebrengt aan onze commerciële belangen. De wolf rekent nu eenmaal niet netjes de kiloprijs af na een nachtje prijshappen. Ede moet groeien en dat kan niet anders dan ten koste van natuur om ons heen. Steeds meer diersoorten sterven uit of zijn ernstig bedreigt door ons menselijk handelen.

Maar het lijkt er sterk op dat hier alleen oog voor is door mensen die aan de linker/progressieve kant van het politieke spectrum zitten. Dat is toch heel merkwaardig! Het zou een onderwerp moeten want ons allemaal ter harte zou moeten gaan. Vooral die partijen die het rentmeesterschap zo propageren. De schepping (Gods) raakt door menselijk handelen steeds verder in onbalans en dat mag toch nooit de bedoeling zijn?

Alles om dat te voorkomen zou dan toch ook aangegrepen moeten worden! Maar het allesoverheersende marktdenken blokkeert blijkbaar het gezonde verstand en zorgt voor blind egoïsme waarbij de natuur het grote slachtoffer is. De grote boze wolf is in dit geval voor mij iedereen die het hanteren van het jachtgeweer prefereert boven het laten leven ook als daar een prijskaartje aanhangt. In Ede is dat dus 2/3e van de gemeenteraad.

Links: https://ede.raadsinformatie.nl/document/13796399/6

Foto: USFWS Vindplaats en licentie: https://www.flickr.com/photos/usfwssoutheast/10961117113

3 thoughts on “De Grote Boze Wolf…

  1. Erg goed geschreven. Ben blij dat jullie ze (ook) eens wijzen op hun ‘rentmeesterschap. Ze zitten uren per week in de kerk maar snappen volgens mij geen woord van wat er wordt gezegd. Wat ik daarnaast ook erg hypocriet vind is dat ze moeilijk over de dieren die gegrepen worden (door deels hun eigen lakse houding) maar dat ze dagelijks vele 100.000den dieren laten slachten puur voor financieel eigen belang en dan dit doen in het kader van voedselvoorziening terwijl een zeer klein voor NL consumenten is. Schandalig!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *