De splinter en de balk

Ik ben een trouwe lezer van het goed nieuws “lijfblad“ van de gemeente Ede, ook wel bekend als “Ede Stad“.

De column “René Verhulst“ sla ik nooit over, al is mij vaak niet duidelijk in welke rol deze geschreven wordt.

Zo ook de column van 28 februari 2024, die eindigde met;

“Mijn tip, een beter bestuur begint bij beter informeren.“

Geschreven door, ja door wie eigenlijk? Was de schrijver René Verhulst in zijn rol als de burgemeester van de gemeente Ede? Of was de schrijver René Verhulst in zijn rol als ambteloos burger? 

Toch is het niet onbelangrijk om te weten van wie deze tip afkomstig is. Het maakt nogal een verschil wie de tip geeft en aan wie de tip geadresseerd is.

Wanneer de tip als ambteloos burger gegeven wordt aan de burgemeester kan ik dit alleen maar toejuichen.

Want informeren is: aankondigen, berichten, inlichten, meedelen, melden, navraag doen, openheid geven, rapporteren, tippen, voorlichten, vragen naar. Zomaar wat synoniemen die mij te binnen schieten. 

Er valt genoeg te informeren aan de burgers van de gemeente Ede.

Zomaar een greep uit vele onderwerpen die schreeuwen om meer informatie en openheid: Warmtenet Ede, biomassa centrale, theehuis Hoekelum, volkstuinencomplex Dr. Hartogsweg, Broekakkerplein Bennekom, Akoesticum, het WFC voedselpretpark,  Herenboeren, het geheim verklaarde rapport Edese rekenkamer.

Met andere woorden. Wanneer de burgemeester René Verhulst de tip van ambteloos burger René Verhulst ter harte neemt, zal dit binnenkort leiden tot een tsunami aan informatie over deze en vele andere onderwerpen. Onderwerpen waar nu nog een taboe op rust of als geheim zijn geclassificeerd.

Want een beter bestuur begint bij beter informeren.

Dit nu overziend denk ik dat de tipgever burgemeester René Verhulst is. Niet aan de burgers van de gemeente Ede, maar aan de politiek in Den Haag. Mijns inziens, een misplaatste en hypocriete tip. Den Haag oproepen tot informeren en openheid?  Hoe zit het dan met informatievoorziening naar de burgers van de gemeente Ede? Zij worden niet of nauwelijks geïnformeerd  over onderwerpen die hen direct aangaan.

Ziet de burgemeester hier een balk in Den Haag en is hij blind voor de splinter in Ede?

Zo zie je maar dat een column schrijven als publiek persoon niet zonder “gevaar“ is zolang niet duidelijk is vanuit welke rol de column geschreven wordt.

Als ambteloos burger aan de burgemeester. Dan moet dit toch leiden tot actie van de burgemeester in de vorm van informeren en openheid.

Als burgemeester aan wie? Dan zou de oproep in deze toch minimaal moeten leiden tot kritische vragen van de gemeenteraad aan Burgemeester en Wethouders. Ook dit zou moeten leiden tot informeren en openheid.

Helaas zal het zover nooit komen. Burgemeester en wethouders maar ook de gemeenteraad hechten geen waarde aan echt informeren en openheid. Dit hebben zij in alle beslotenheid besloten zonder hierover te informeren.

Janus

Foto: Eli Duke Vindplaats en licentie: https://www.flickr.com/photos/elisfanclub/2026600753

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *