Burgerparticipatie…

Vier jaar geleden ben ik verhuisd van de wijk Veldhuizen naar de Rietkampen. Dat resulteerde in een geringe afstand woon-werkverkeer. In plaats van op de fiets ging ik voortaan lopend. Door het verplaatsen van mijzelf op een matige snelheid zag ik automatisch ook meer dingen onderweg. Het eerste wat opviel was voornamelijk de grote hoeveelheid zwerfafval (vooral in de bermen van de Galvanistraat). Ik besloot dan ook om hier wat aan te gaan doen.

Burgerparticipatie heet zoiets geloof ik. Ik ga nu zo’n beetje dagelijks gewapend met een gemeentelijk gefinancierde grijper en zelf betaald afvalzakje op weg van huis naar werk en vice versa dit fenomeen te lijf. Als officieel geregistreerde ‘schone held’ weet ik dat het een utopische gedachte is dat er ooit een einde komt aan deze onbetaalde nevenactiviteit. Maar goed als deugdzaam burger wil je nog wel eens onbezoldigd aan iets meewerken. 

Naast het wegwerken van zwerfafval hou ik mij onderweg intussen ook met geheel andere zaken bezig. Met diezelfde multifunctionele grijper ontstop ik ook regelmatig rioolputten doordat bladeren en andere troep de afvoer van regenwater verhinderen en dus gedeeltes van de weg en het fietspad laten verzuipen. Want zelden komt er meer een veegauto van de gemeente langs om de stoepranden vrij van blad en ander ongerief te houden.

Er zijn zelfs rioolputten waar helemaal geen water meer door wordt afgevoerd. Ook de zuigauto om de putten te legen is een zeldzaam verschijnsel geworden. Verder vallen mij veelvuldig uitstekende en rammelende tegels op. Slecht wegdek en de toestand van vijvers die soms ontiegelijk stinken en waar dode eenden in drijven. Soms tref ik grofvuil aan. Ik geef dit soort zaken dan maar weer door via de daarvoor bestemde kanalen. Ja, ik burgerparticipeer wat af.

Maar is het eigenlijk niet allemaal het gevolg van bestuurlijke armoede? Waar vroeger de gemeente allerlei mensen in dienst had om allerlei zaken te regelen laat men nu vaak de boel de boel. Komt er een klacht of melding binnen dan pas komt er actie. Maar is het uiteindelijk niet primair de taak van de lokale overheid om allerlei zaken die de openbare ruimte aangaan goed, preventief en vooral blijvend te onderhouden?

Maar er wordt steeds meer wegbezuinigd. Voor bepaalde taken wordt een beroep gedaan op de welwillende burger en anders gebeurt het gewoonweg maar niet meer. Bijvoorbeeld afvalbakken die bij bankjes die weggehaald zijn om op mankracht te bezuinigen. Het gevolg laat zich raden. Gelukkig zijn er dan weer van die welwillende ‘participados’ die zich over de rommel ontfermen waarna de gemeente het dan bij hun thuis op komt halen! Heel absurd allemaal.

Geld voor goed openbaar ruimtebeleid is er natuurlijk best wel. In gemeente Ede is er een enorme pot met reserve en worden miljoenen gespendeerd aan bestuurlijke projecten waar de gemiddelde burger echt niet op zit te wachten. Wel op b.v. veilige voet- en fietspaden en een schone omgeving. Het is gewoon een kwestie van prioriteiten leggen door de gemeente en dus door de lokale politiek. Maar op een één of andere manier willen we dit blijkbaar toch niet.

Ik participeer intussen wel lekker verder voor erwtensoep, chocolademelk en een Tony Chocolonely reep als jaarlijkse bonus. Mooi gebaar en een koopje voor al die uren die wij als burgers er in hebben gestoken. Toch zie ik liever dat de gemeente gewoon mensen in dienst neemt. Pake Gauke ging vroeger al langs de weg om paardenstront op te ruimen. Maar dat was wel met een vast inkomen om z’n gezin te onderhouden als gemeentelijk ambtenaar!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *