BROODNODIG!

Het kan toch niet zo zijn dat…

Met deze zin is ooit menig ingezonden stuk voor een lokale, provinciale dan wel landelijke krant begonnen met mijn vader als auteur. Vrijwel altijd ging het over bestuurlijke en politieke maatregelen waarbij zijn haren dan overeind gingen staan. Waarbij hij vol onbegrip het gadesloeg en de onmacht voelde.

Het enige dat hij in zo’n geval nog kon doen was het gevoel laten spreken en zijn ongenoegen uiten door het op te schrijven en op te sturen. Zou hij nog leven en Edenaar zijn, dan weet ik zeker dat nu ook sterke verontwaardiging het gevolg zou zijn. Laat mij dan maar eens deze ‘familietraditie’ in ere herstellen nu er lokaal een wel zeer sterke aanleiding toe is:

Het kan toch niet zo zijn dat…

Er in gemeente Ede GEEN meerderheid in de raad te vinden is die een zwart op wit toezegging van 12.500 euro aan de voedselbank ondersteunt terwijl er wel politiek draagvlak lijkt te zijn voor een miljoenenproject als het World Food Center?

Het kan toch niet zo zijn dat…

Partijen in gemeente Ede als de SGP, het CDA, de VVD en Gemeentebelangen TEGEN die toezegging stemmen en hiermee wel zullen zien of het college het allemaal wel op tijd en adequaat afhandelt nu de voedselbank op dit moment in financiële nood zit en dus die zekerheid (brood)nodig heeft!

Het kan toch zo niet zijn dat…

Partijen in gemeente als de SGP en het CDA, die toch bijbelse waarden in hun politieke handelen door willen laten klinken, hierbij NIET principieel, volmondig en acuut kiezen voor de medemens in de samenleving die van de lokale voedselvoorziening sterk afhankelijk is!

Maar DAT kan dus blijkbaar allemaal wel! Een absoluut dieptepunt afgelopen donderdag tijdens de Politieke Dag Ede. Mijn vader zou ongetwijfeld al een ingezonden stuk voor de Edese Post, EdeStad of de Gelderlander op de bus hebben gedaan. Deze column van mij gaat per e-mail naar EdeDorp. En de tegenstemmers… die gaan nu fijn op vakantie denk ik.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.