BRICKVALLEY

Onder de kop ‘Miljoenen lonken bij grootschalige woningbouw in Foodvalley’ las ik afgelopen week het volgende op de website van de NOS:

De regio Foodvalley rond onder meer Wageningen, Ede en Barneveld moet worden aangewezen als ‘grootschalige woningbouwlocatie’. Dat stellen de Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en ChristenUnie. Met de status maakt de regio aanspraak op miljoenen euro’s uit Den Haag. Volgende week brengt het CDA, gesteund door de VVD en ChristenUnie, de motie in stemming. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, wordt Foodvalley de zestiende ‘grootschalige woningbouwlocatie’ van het land.

In het artikel komt het Gelderse (Voorthuizen) tweede kamerlid Jaco Geurts (CDA) uitgebreid aan het woord met uitspraken die ik persoonlijk indeel in de categorie ‘luister en huiver’. Hij pleit dan ook dat onze ‘voedselvallei’ erg geschikt is om de woningnood op te lossen. Een argument dat hij gebruikt is de zeespiegelstijging en problemen met de funderingen van woningen in het westen…

Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het rijk een miljoen woningen gaan bouwen en alleen al rond Arnhem, Nijmegen en de regio Foodvalley zijn tot 2040 zo’n honderdduizend nieuwe woningen nodig. We hebben het hier dus over tien procent van wat er daar in Den Haag is bedacht. Ik weet niet hoe het u vergaat maar bij deze getallen gaat het mij al licht duizelen en het beïnvloed enigszins mijn gemoedstoestand…

De motivatie om die huizen hier te bouwen heeft dus te maken met de enorme pot geld die ligt te wachten. Als eenmaal al die woningen realiteit zijn dan neemt de druk op de bestaande infrastructuur toe en er blijkt dus zo’n 7,5 miljard euro beschikbaar om dit te verbeteren. En dan wil je natuurlijk vooraan staan als in Den Haag deze prijzenknaller wordt verdeeld aldus onze regionale ‘bouwen, bouwen, bouwen’ discipel…

Maar willen wij dit hier allemaal wel? Ze kunnen daar bij de Hofvijver wel van alles beslissen maar hoe zit het met de mening van u en van mij die wellicht vinden dat het hier intussen wel vol genoeg is? Maar ik vrees het ergste. Ook in ons lokaal bestuur en politiek klimaat is de expansiedrift moeilijk te beteugelen. Stenen plaats laten maken voor voedsel. Beton voor gewassen. Wegen voor kostbare landbouwgrond of nog erger natuurgebieden…

Binnenkort wordt ons nieuwe college in Ede gepresenteerd. Ik vermoed dat die ook maar wat al te graag, in navolging van dhr. Geurts, willen lonken naar al dat grote geld dat ligt te schitteren daar in ‘Oh, oh, De Haag, mauie stad achtâh de dùine’. Ik zou liever zien dat de totale hoeveelheid te bouwen huizen wordt verdeeld over heel ons land en dat er geld beschikbaar komt om ook achterstandsregio’s hiervoor aantrekkelijk te maken…

Link: Miljoenen lonken bij grootschalige woningbouw in Foodvalley | NOS | Omroep Gelderland

6 thoughts on “BRICKVALLEY

 1. Drie keer eerder schreef ik over dit megalomane bouwplan dat het karakter van Ede onontkoombaar zal verstedelijken en ten slechte zal veranderen. Overheid en regionale bouwfans negeren of zijn vergeten dat voor dit soort bouwdoelstellingen in de vorige eeuw de IJsselmeerpolders zijn aangelegd. Stop in Flevoland met zinloze gewasexperimenten, veevoeder cultuur voor de export en overbodige akkerbouw, en bouw daar! Ruimte zat. Ga arbeidsmigratie niet stimuleren, dwing werkgevers 55 plussers die willen in dienst te nemen, rem immigratie af, verhoog ontwikkelingshulp drastisch, neem vluchtelingen op waar nodig, maar zo mogelijk tijdelijk, bevorder emigratie, voer een blijf bij elkaar beleid, en bouw sociaal, klein maar degelijk. Maar ga de randen van de Veluwe NIET volbouwen. We moeten de diverse natuur en het oude landschap beschermen voor kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Edenaren en gemeente Ede, laat je niet ringeloren noch omkopen voor twee armen vol zilverlingen.

 2. Brickvalley!!! Dat willen we inderdaad niet. Het voornemen om zo’n enorm aantal huizen te bouwen lijkt mij zeker buiten alle proporties. Maar ik vrees het ergste. Ik begrijp dat we allemaal ergens moeten wonen, maar verdelen over alle provincies, steden en dorpen lijkt me niet meer dan normaal. Dit plan is wanstaltig en de gemeente en ook politiek Den Haag zijn er angstaanjagend stilletjes over. Dat belooft weinig goeds… Jolmer, ik hoop er het beste van.

 3. In de eerste plaats snap ik dat je mensen toch ergens moet laten wonen. Maar… Nederland is ook klein. Dat zei men in 1950 al. Een grootschalige emigratiegolf volgde. Hoe anders is het tegenwoordig?! Wir schaffen das. Per jaar komen er gemiddeld zo’n 80.000 immigranten bij. Een stad ter grootte van… jawel Ede.

  Laat ik voorop stellen dat je asielzoekers altijd een veilige plaats zou moeten bieden. Maar tot hoe lang gaat het door met andere immigratie? Je kunt visieloos blijven doorbouwen om aan de behoefte te voorzien. Aan de andere kant, wanneer ben je dan klaar? We hebben in Nederland niet de ruimte die er in Frankrijk of Duitsland is. Een mens is een natuurdier, en moet ook groen om zich heen hebben.

  Verder is het tegenstrijdige aan deze aanvraag en strategie dat je met meer huizen het karakter van “Foodvalley” ook aantast. Dan kun je de naam inderdaad veranderen naar ‘Brickvalley’. Het blijkt maar weer hoe leeg de huls van Foodvalley daadwerkelijk is. De ambtelijke/politieke kliek ziet het als een mooi vehikel op de CV en om de eigen portomonee verder te vullen.

 4. Hallo,
  Mooi dat er nu wat reacties op de stukken over bouwinvasie komen! Het is echt ongelofelijk wat de Gem. Ede allemaal wil. Je wordt hier echt niet lekker van.

  Ga svp actief mee aan de slag:
  schrijf de politieke partijen en milieuclubs aan (o.a. https://www.natuurenmilieugelderland.nl/lidorganisaties/stichting-milieuwerkgroepen-ede) en de natuurpartij in Ede: https://www.mensenmilieuede.nl/ en maak bezwaar tegen de plannen.

  En breng svp de lopende petitie weer tot leven: https://petities.nl/petitions/stop-de-bouw-van-15-000-extra-woningen-in-ede-trek-de-omgevingsvisie-ede-2040-in?locale=nl

  Hoe meer hoe beter!

 5. 37 ondertekeningen… We doen ons best Willem, soms is het een schrale troost dat er roepende profeten in de woestijn moeten zijn. Misschien helpt het om de burgemeester in het openbaar de 38 ste handtekening te laten zetten, dan volgen er vast nog wel 3838.

 6. Wie gaat er een scherp stukje schrijven over de plannen van Peter de Bouwer Pater voor het Horapark? Een gebied met meer bos dan bebouwing, een bijzondere paddenpopulatie, de ransuil, vleermuizen en allerlei andere dieren die je in het bos verwacht. Als het aan de eigenaren, ontwikkelaars en gemeente liggen dan komt er nog veel van het diersoort Homo Sapien bij daar, een zeer invasief diersoort waarvan de komst vrijwel altijd direct leidt tot een inkrimping of uitsterven van andere soorten.
  Ook benieuwd hoe de nieuwbakken coalitiepartij SGP en het in populariteit afnemende CDA dit aan hun achterban gaan verkopen, een achterban met aanzienlijk gedeelte ook agrariërs. Terwijl we niet alleen vanuit klimaatproblematiek maar ook vanuit stikstofproblematiek juist bos zouden moeten verwelkomen en uitbreiden kiezen zij ervoor bos op te offeren ten behoeve van woningbouw en indirect dus ook ten koste van stikstofruimte. Het zal dan ook niet helpen om boerenbedrijven te laten voortbestaan, zou de Edese agrariër hierom ook met de trekker voor het gemeentehuis verschijnen…?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *