Kappen!

Sinds er tegenover ons huis kaalslag van struiken en bomen midden in de lente is gepleegd, zijn we alert. Marijke neemt de vergunningaanvragen wekelijks door. Ze hanteert hierbij een kritische geest en scherp oog. Dus pakt ze er een vergrootglas bij, want de lettertjes van aanvragen zijn verdraaide klein.

‘657!’ Marijkes uitroep doet me niet eens schrikken, want ik denk dat het om uitbreiding van huizen gaat. Ede wil graag de grootste stad van Gelderland worden, dus een dergelijke bouw uitbreiding past in die ambitie.

‘Huizen of appartementen?’, vraag ik

‘Nee, bomen!’

‘Aanplanten of kappen?’

‘Kappen!’

Ik verslik me bijna in de koffie.

Dat moet een vergissing zijn.

Samen gluren we door het vergrootglas, zetten de bril op en af, maar nee, de conclusie is onontkoombaar: aan de Ginkelseweg, langs het spoor tussen Arnhem en Ede staan 657 bomen – zegge: zeshonderdzevenenvijftig – op de nominatie om gekapt te worden.

De volgende dag fiets ik naar het raadhuis en klop aan bij Bouwen, Wonen en Milieu. 2 vriendelijke mannen staan me deskundig te woord en leggen me uit dat de Nederlandse Spoorwegen inderdaad een vergunningaanvraag hebben ingediend voor de massale bomenkap.

‘Maar’, zegt een van de ambtenaren, ‘u kunt een zienswijze indienen.’

Die avond klim ik in de pen en schrijf:

“In deze tijd van klimaatverandering is het essentieel om bomen zoveel mogelijk te sparen.

Bomen hebben een belangrijke en zeer nuttige rol in ons klimaat. Ze zijn in staat zuurstof te produceren en halen stikstof uit de lucht. Ze wassen vervuilde lucht als het ware schoon.

 Het kappen van volwassen bomen en vervangen door jonge bomen heeft altijd een negatief effect op het schoonwasvermogen van bos omdat een boom zo’n dertig jaar nodig heeft om dit volwassen niveau te bereiken.

 Daarom moet men eerst kijken naar alternatieven voordat men besluit tot het overgaan van onomkeerbare kap. Veiligheid staat voorop bij elke machinist, maar bomen periodiek terugsnoeien of  slechts gedeeltelijk kappen van de dichtst bij het spoor staande exemplaren zijn alternatieven die een goed resultaat opleveren voor de veiligheid en zichtbaarheid.

 Als bij landschap, milieu en natuur betrokken burger van een groene gemeente weiger ik te geloven dat kap van 657 gezonde bomen, zonder eerst uitgebreid de alternatieven te hebben overwogen en onderzocht, de aangewezen weg is.”

Nu maar hopen dat Gezond Verstand en Groen Hart zullen triomferen over Machtige Hand.

 

1 thought on “Kappen!

  1. Grootschalige kap, zeker in de broedtijd, met veel lawaai en rupsvoertuigen in het Edese Bos verscheurt mijn hart ook. Toch hoop ik dat de gemeente Ede voor rede vatbaar is. Elke dag kan het grijze tij keren ten faveure van de groene lente!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *