De waanzin van een omgevingsvisie

Niet zo lang geleden schreef ik mijn column Grenzeloos Ede. Die ging over de bedreiging van het groen in Ede door de oprukkende nieuwbouw. Nu al dreigt die dreiging werkelijkheid te worden. Wethouder Jan Pieter van der Schans (CDA) wil in zijn omgevingsvisie de komende achttien jaren 15.000 nieuwe woningen bouwen. Én hij wil de groene omgeving van Ede behouden, want de burlende herten en de schaapskuddes moeten we koesteren. Met dat laatste ben ik het natuurlijk volkomen eens, maar de vraag is of dat lukt als je Ede laat doorgroeien tot een plaats van pakweg 170.000 inwoners.

En dan is de andere grote vraag: waar zouden die woningen moeten verrijzen? Volgens de wethouder in drie gebieden: Kernhem-Noord, De Klomp en de KennisAs Ede-Wageningen. Daarbij wil hij lege plekken in de stad gaan bebouwen en moeten we de hoogte in, als we het groen willen behouden. Maar er is meer: de wethouder wil 90 tot 110 hectaren aan extra bedrijventerrein gaan uitgeven. Als al die plannen werkelijkheid worden, dan wordt Ede een flinke stad en zal er meer en meer verkeer in en rond Ede zwermen. De wegen slibben dicht.  De druk op recreatie en natuur zal substantieel toenemen. Ik hoef dan ook niet de capaciteiten te hebben van een medium of waarzegger met glazen bol om te voorspellen dat dit ten koste zal gaan van de Edese natuur. Overlast door lawaai, stik- en fijnstof zal groeien. Volksgezondheid, bossen en heide zullen eronder lijden.

Wat bezielt het gemeentebestuur van Ede om zo’n type omgevingsvisie na te streven? Hoeveel waan kan een toekomstdroom bevatten? Waarom zou Ede haar groene omgeving in de waagschaal moeten leggen om het goedkope hoge toevluchtsoord te worden voor Randstedelingen? Er zijn twee manieren om te voorkomen dat de stijgende zeespiegel de randstad overspoelt. De beste is de klimaatopwarming tegengaan door drastische maatregelen zoals hernieuwbare energiebronnen, verduurzaming en vergroening. Second best is het ophogen van duinen en dijken.

Het is een onzalig plan om de groene weilanden en vruchtbare akkers vol te bouwen. De omgeving Doesburgermolen, het zingende Binnenveld, de paarse heide – het zijn unieke gebieden met grote landschappelijke en natuurwaarde, waar niet alleen ik graag wandel en fiets.  Het zijn onze groene longen. We hebben de boeren hard nodig om ons open land te beheren en het is een moderne, groene uitdaging om als Edese samenleving kringlooplandbouw te realiseren. Daarbij moeten we de boeren steunen en helpen met alle middelen, ook financiële, die ons ten dienste staan. Niks uitkopen dus, maar omvormen. De woonkernen binnen onze prachtige gemeente verdienen uitzicht op een groene horizon en niet méér bedrijfsblokkendozen. Het is zeer de vraag of de Edenaren gelukkig worden als ze in 2040 over de fietssnelweg van Wageningen naar huis trappen, tussen bedrijfsgebouwen door met als markeringspunt daarbovenuit de zeven nieuwe wolkenkrabbers van hun voormalig groene stad.   

De toekomstdromen van de wethouder sporen overduidelijk niet met de mijne. Sterker nog, ik krijg er nachtmerries van. Of zijn dromen overeenkomen met die van de meeste Edenaren zal moeten blijken bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.

George Knottnerus

Bron: De Gelderlander 16-9-21/ www. gelderlander.nl/ede/hoe-ziet-ede-er-in-2040-uit-flinke-groei-maar-met-behoud-van-groene-achtertuin

10 thoughts on “De waanzin van een omgevingsvisie

 1. Hallo George,

  Jouw column van vorige week in Edestad is mij uit het hart gegrepen. Ik denk dat er veel meer mensen dezelfde mening zijn toegedaan. Maar het lijkt wel of we hier machteloos tegenover staan.

  Wie zit nu te wachten op nog veel meer beton, verkeersdrukte, zwerfvuil, licht- en luchtvervuiling? Hele open gebieden staan op het spel. Alles moet maar vol gebouwd worden en dat vooral voor niet-Edenaren.

  Wat mij betreft gaan jullie vanaf nu elke week tot aan de verkiezingen deze boodschap herhalen in de Edestad..
  Maar hoe kunnen we deze trein laten stoppen?

  Kunnen we niet met de a.s. verkiezingen een referendum hierover voor elkaar krijgen? Laat de Edenaren zelf uitspreken wat zij willen. Of zijn er nog andere mogelijkheden?

  Succes en bedankt voor je column!
  Willem

 2. Beste Willem,
  Dank voor je reactie!
  Heel fijn dat er meer Edenaren zijn die zich over dit thema zo veel zorgen maken dat ze ervoor in de pen klimmen, of het toetsenbord gaan bewerken. Dat is goed, dat is prima. Hoe meer inwoners tegen deze megalomane bouwmanie protesteren hoe beter. Vooralsnog raad ik iedereen die het niet eens is met de Omgevingsvisie 2040 aan om hiertegen een Zienswijze in te dienen. Dat doe ik ook.
  Maar, je hebt gelijk, dat zal niet genoeg zijn, gezien mijn persoonlijke ervaringen met Zienswijzen.
  Er moet nog iets gebeuren, want we hebben maar één Ede natuurlijk.
  Ik beraad me erop wat wijs, goed is, en wat effectief kan zijn.
  Daar kom ik dan mee, of op terug.
  Intussen, beste Willem, verspreid de geest van geweldloos, vasthoudend en gemotiveerd verzet op dit punt. En houd moed.
  Groet,
  George

 3. Bedankt George,

  Heb al een begin gemaakt met het verspreiden.
  Hopelijk komt de bal aan het rollen!

  Veel inspiratie toegewenst met het beraad..

  Met vriendelijke groet,
  Willem

 4. Beste George,
  Heel veel dank voor jouw bijdrage. Ik deel JOUW omgevingsvisie geheel dat de omgevingsvisie 2040 EDE totaal niet past bij Ede. 15.000 nieuwe woningen; vreselijk. Woningen tot de grens met Lunteren, tot de grens met Ederveen, tot de grens met Veenendaal en tot de grens met Wageningen. Terwijl er nu al aan de Ginkelse heide word geknabbeld. 120.000 inwoners is prachtig; meer dan genoeg. Laten we als Ede onze eigenheid niet verkwanselen.

  Wat te doen? Hoe dien je een zienswijze in? Een petitie starten?

 5. Beste Kees,
  Dank voor je steun aan mijn visie op de omgevingsvisie!
  In de EdeStad waarin deze Omgevingsvisie wordt gepresenteerd (enkele weken geleden) staat op de gemeentepagina’s hoe de Zienswijze procedure te volgen.
  Hopelijk reageren meer burgers in de sfeer van jou en Willem, dan is er misschien nog hoop dat Ede niet het Almere wordt van Gelderland.
  We laten het er niet bij zitten – de natuur, het milieu, de verkeersveiligheid en… de mensen in Ede rekenen op ons.
  Groet,
  George

 6. Beste initiatiefnemers van de petitie tegen de Omgevingsvisie 2040. Ik heb hem natuurlijk medeondertekend, maar na een vliegende start stagneert het aantal ondertekenaars plots. Is er technisch iets defect met de petitie, of moet er een slinger gegeven worden aan de PR voor deze (lofwaardige!) petitie?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.