Voedselbank Ede

De Voedselbank Ede, opgericht in 2006, is in financiële problemen gekomen. De stichting was goedkoop gehuisvest in één van de voormalige kazernegebouwen. Dat ze daar zo lang heeft kunnen zitten had te maken met de economische malaise van een aantal jaren geleden, waardoor de herontwikkeling van de kazerneterreinen vertraging opliep.

Maar ‘t was te voorzien: er zou een moment komen dat er verhuisd moest worden. En dat het niet zou meevallen voor hetzelfde geld een ander passend onderkomen te vinden was ook te voorzien. Ook stichtingen voeren een boekhouding, en ook stichtingen stellen een begroting op. In de begroting van de Voedselbank Ede is kennelijk onvoldoende rekening gehouden met een veel hoger bedrag voor huisvesting. Of men heeft gespeculeerd dat er dan wel een oplossing zou komen.

Nu de financiële reserves van de Voedselbank uitgeput raken, trekken de donkere wolken zich samen. Want wie geen geld heeft om de huur te betalen komt op straat te staan.

Dat de Voedselbank bestaansrecht heeft zou, gelet op de welvarendheid in dit land, vragen kunnen oproepen. Het simpele feit dat er een door de jaren heen aanhoudende vraag is naar de voedselpakketten van de Voedselbank geeft het antwoord. Overigens is het een misverstand als gedacht wordt dat voedselpakketten aan iedereen die zich meldt verstrekt worden. Er is landelijke regelgeving, al wordt die met een sociaal geweten gehandhaafd. Maar de hulp van de Voedselbank is per definitie tijdelijk, om mensen die er echt aan onderdoor dreigen te gaan een steuntje in de rug te geven bij het weer opkrabbelen. Dat steuntje in de rug is het kleiner maken, gedurende zekere tijd, van de vraag “hoe geef ik mijn gezin (of mijzelf) te eten, als ik niet voldoende geld heb om voedsel te kopen”.

De Voedselbank heeft de gemeente Ede om hulp gevraagd. En de gemeente wil helpen. Met het zoeken naar een gebouw met een lagere huur. Want, zo zegt de gemeente, de Voedselbank vervult een belangrijke rol in onze samenleving. Maar van structurele financiële hulp in de vorm van subsidie kan geen sprake zijn, want de Voedselbank is “een particulier initiatief”.

Toevallig kwam afgelopen week het subsidieregister van de gemeente Ede over 2018 onder de aandacht. Een paar voorbeelden:

Stichting Akoestikum – Groeiimpuls /Concert to end all wars: € 156.750,–.

Stichting Cultura Culturele activiteiten 2018: € 6.011.380,– .

Stichting Cultuurfonds EdeAantrekkelijker leefklimaat door kunst en cultuur: € 139.500,–.

Het totaal aan subsidies over 2018 beloopt het lieve sommetje van € 34.185.051,63. Geen kattenpis, dus. Wel vaak structurele subsidie, en allemaal, net als de Voedselbank, aan organisaties die te betitelen zijn als particulier initiatief.

En je kunt je dus afvragen of er dan ook niet enige financiële ruimte te vinden is om de Voedselbank bestaanszekerheid te bieden. Het grappige is dat hetzelfde subsidieregister ook de Stichting Community en Voedselsurplus – Van voedselverspilling naar steun voor sociale organisaties vermeldt. Goed voor € 16.069,- subsidie. De sociale activiteit (voedselpakketten verstrekken) is immers de ene kant van de medaille. Het voorkomen van weggooien van nog prima te consumeren voedsel is de andere kant. Daar zou een slimme wethouder iets mee moeten kunnen. En de huidige wethouder is slim!

Overigens waren er wel meer organisaties die een goedkoop , zij het tijdelijk onderkomen hadden gevonden in de voormalige kazernegebouwen. En ook daar speelde het probleem dat verhuizen niet eenvoudig was. Voorop gesteld: het is van harte gegund, en het petje wordt afgenomen voor het resultaat, maar het Platform Militaire Historie Ede heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente een gebouw kocht en verbouwde voor zo’n € 1.000.000,–. Dat was een voormalige hoefsmederij van de huzaren. Het platform huurt dat gebouw, voor € 40.000,- per jaar. En voor die huur ontvangt het Platform een structurele, jaarlijkse subsidie.

Daarmee heeft de gemeente een precedent geschapen: als de ene particuliere organisatie (het PMHE Ede) een gratis onderkomen van de gemeente ter beschikking krijgt omdat ze moesten verhuizen naar een veel duurder onderkomen, dan is het niet onredelijk te verwachten dat een andere particuliere (en bovendien sociaal-maatschappelijk belangrijke) organisatie als de Voedselbank met identieke problemen op identieke wijze wordt geholpen. Eventueel met een gebouw, maar zeker met subsidie voor de huur.

Een aantal fracties uit de Edese gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld aan het College van B&W. Uiteraard de partijen die zich op de Bijbel baseren, want zorg voor de zwakkeren is immers een bijbelse opdracht (Mattheüs 25, 35-35). Dus CDA en Christen Unie. Opmerkelijk: niet de SGP. En GroenLinks en PvdA. Deze partijen vragen waarom de subsidieaanvraag is afgewezen, en wat de gemeente Ede tegen de dreigende sluiting doet.

Dat antwoord kan niet zo ingewikkeld zijn, toch?

 

Jan Kijlstra

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *