SNELFIETSROUTE EDE-WAGENINGEN

De gemeente is van plan een snelfietsroute tussen Ede en Wageningen aan te leggen.

Deze route volgt in Bennekom de Edeseweg. Vanwege een (miljoenen)subsidie van de provincie moeten de verkeerslichten op de kruising Edeseweg-Molenstraat-Strooyweg verdwijnen. In maart heeft de gemeente 3 weken een proef genomen met het uitschakelen van de verkeerslichten. Deze proef had ten doel om na te gaan, hoe het verkeer zich gedraagt bij gedoofde verkeerslichten. Vanwege het Coronavirus kon de gemeente slechts één week bekijken, hoe de verkeersdeelnemers zich bij de kruising gedroegen. De resterende twee weken was er zo weinig verkeer op de weg, dat de proef alleen al daarom als mislukt moet worden beschouwd. Ook zonder proef kun je trouwens als leek bedenken, wat de gevolgen zijn van het uitschakelen van de verkeerslichten op dit (normaal) drukke kruispunt.

Veel scholieren t/m 12 jaar die in Bennekom-Oost wonen en van wie de school in Bennekom-West ligt, worden door hun ouders verplicht om van deze kruising gebruik te maken. Voor hun is dat namelijk de enige veilige mogelijkheid om de Edeseweg over te steken. Verdwijnen de verkeerslichten dan moeten de jonge verkeersdeelnemers zelf zien de Edeseweg over te steken. De Edeseweg is een voorrangsweg. Van kinderen t/m 12 jaar kun je niet verwachten dat zij de snelheid van het kruisende verkeer kunnen inschatten. Stel dat kinderen willen oversteken op het moment dat er een speed-pedelec nadert met 45 km snelheid? Ook het nog steeds groeiende aantal E-bikes bemoeilijkt het oversteken. De kans op aanrijdingen met als gevolg doden en zwaar gewonden is dan ook levensgroot, niet alleen voor fietsers maar ook voor voetgangers.

Circa 150 meter verder moeten de fietsers het van de Dorpsstraat naderende langzaam verkeer kruisen om op het fietspad van de Kerkhoflaan te komen. Op deze laan geldt éénrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers. De fietsers rijden dus tegen het verkeer in.

Op de Kerkhoflaan kruisen de fietsers twee in- en uitritten van druk bezochte parkeerterreinen. Het gemotoriseerd verkeer dat deze parkeerterreinen verlaat, rekent er niet op, dat er ook van links fietsverkeer kan naderen. Plaatsing van waarschuwingsborden heeft waarschijnlijk nauwelijks zin. Bennekom-dorp is nu al bezaaid met verkeersborden.

Opmerkelijk detail: het gebruik van fietspaden door speed-pedelecs. Voor hun gelden dezelfde verkeersregels als voor bromfietsers. Binnen de bebouwde kom moeten zij op de rijbaan rijden. Zij mogen alleen van fietspaden gebruik maken als dat specifiek met een bord is aangegeven. Wageningen heeft dergelijke borden bij meerdere fietspaden geplaatst. In de gemeente Ede ben ik nog nooit zo’n bord tegen gekomen. Officieel mogen speed-pedelecs derhalve sowieso geen gebruik maken van het fietspad langs de Kerkhoflaan. Maar welke handhaver ziet erop toe dat speed-pedelecs geen gebruik maken van de feitspaden binnen de bebouwde kom? En iedereen weet dat als regels niet worden gehandhaafd, de meeste mensen ze aan hun laars lappen.

Aan het einde van de Kerkhoflaan moeten de fietsers op de rotonde zien te komen. Nu kan dat alleen door het gemotoriseerde, tegemoet komende verkeer te kruisen.

De totale kosten van de snelfietsroute zijn begroot op 13 miljoen euro. Ede draagt 4,6 miljoen daaraan bij, Wageningen 1,6 miljoen. De resterende 6,8 miljoen euro moet van de provincie en van het Rijk komen.

De hamvraag is: Wat vindt de gemeente Ede belangrijker: het binnen halen van bijna 7 miljoen aan subsidies of de verkeersveiligheid van met name het langzame verkeer (voetgangers, fietsers zonder E-bike). Maar ook de toekomstige gebruikers van de snelfietsroute zijn hun leven niet zeker in Bennekom-centrum. Dat er doden en gewonden gaan vallen staat bij voorbaat vast. De vraag is alleen wanneer.

Wat moet de gemeente op dat moment tegen de nabestaanden en de verkeersslachtoffers zeggen? Vertellen dat ze de aanrijdingen niet hebben zien aankomen? Na lezing van deze bijdrage kunnen ze dat niet meer met droge ogen beweren.

 

 

 

Jan Hille Ris Lambers

 

1 thought on “SNELFIETSROUTE EDE-WAGENINGEN

  1. Wat mij betreft sluit de gemeente de Edeseweg richting het centrum helemaal af voor al het gemotoriseerde verkeer. Is nergens voor nodig dat het doorgaande verkeer dwars door het Bennekomse centrum heen rijdt. Maak er een mooie t-splitsing of rotonde van, zodat al die scholieren fijn en veilig naar hun school kunnen fietsen en de mensen die om een of andere reden niet via de n781 naar Wageningen willen rijden, kunnen dan gewoon door het centrum van Bennekom trappen. Kortom, maak het centrum van Bennekom gewoon autoluw.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.