Gastcolumnist: Alexander Vos de Wael

Uitstoot (ultra) fijnstof biomassa-centrales en uw gezondheid

’Blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een levensduurverkorting van naar schatting dertien maanden voor de gemiddelde Nederlander, waarvan negen maanden door fijnstof. Naast levensduurverkorting zijn ook andere effecten waargenomen zoals verergering van bestaande aandoeningen van hart- en vaatstelsel, luchtwegen en longen.’ Aldus het RIVM.

Ede bouwden 3 biomassa-centrales voor de verwarming van woningen. Dat kon vanwege een grote pot SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieprojecten). Subsidies die door een ieder van ons via de energietarieven worden opgebracht.

Er komt steeds meer discussie over de ‘duurzaamheid’ van deze wijze van energielevering. De biomassa wordt vanuit de hele wereld via de haven van Rotterdam geïmporteerd. Vanuit duurzaamheid gezien is iedere boom die hiervoor wordt gekapt er één te veel. Want voordat een jonge boom de CO2 uitstoot door de verbranding van een volwassen boom compenseert duurt minstens 10 jaar en soms meer. Het lijkt een beetje op de PAS regeling: we verbranden vandaag en compenseren over 10 jaar.

Door de verbranding van biomassa komt er (ultra) fijnstof vrij. Deze wordt door de rookfilters niet of slechts gedeeltelijk afgevangen. Vaak staan deze biomassa-centrales dicht bij de woningen en kantoren die de warmte afnemen. Reden: korte leidingen waardoor het warmteverlies nog enigszins acceptabel is. Korte leidingen is belangrijker dan de gezondheid van de direct omwonenden. College en raad nemen veel meer (ultra) fijnstof in de wijk voor lief. Immers het doel ‘duurzaamheid’ heiligt alle middelen. Zeker op hele windstille dagen kunnen de bewoners van de (ultra) fijnstof lichamelijk goed last hebben.

Interessant is hoe het college en de raad van Ede hiermee omgaan. Eenvoudig: de politiek, met de GroenLinks wethouder voorop, negeert de signalen over de effecten van (ultra) fijnstof en de gevolgen daarvan voor de Edese bewoners die in de buurt van dergelijke centrales wonen.

Marketing technisch doet het Warmtebedrijf Ede, die de centrales exploiteert, het heel goed. Op hun site en in de folders is alles duurzaam en vooral groen groen. Bij het lezen krijg je de tranen in de ogen. Aansluiting op het warmtenet verbetert het energielabel van de woning. Ook al wanneer de woning helemaal niet extra geïsoleerd wordt. Leg je nog een paar vierkante meter zonnepanelen op je dak dan kan zelfs de woning het label energieneutraal krijgen.

Hoe krom kan het zijn met onze duurzaamheid. Niet isoleren, dus de vraag naar energie niet verminderen, en toch energieneutraal? Ja zo krom is het dus. Door niet te isoleren blijft de vraag naar warmte gelijk en de kosten ook.

Helaas komt het Edese college en de raad niet op voor het om laag brengen van de woonlasten. Op geen enkele wijze ervaar je bij college en raad enige reflectie op het wel of niet uitbreiden van het warmtenet. De uitbreiding van het warmtenet gaat dus gewoon door want Ede moet in 2050 energieneutraal zijn. Volksgezondheid is niet interessant evenzo of een dergelijke infrastructuur wel echt duurzaam is.

Bewoners in de buurt van een biomassa-centrales moeten het heft in eigen hand nemen door de hoeveelheid (ultra) fijnstof continu te gaan meten. Want ‘meten = weten’. Bewoners: confronteer de raad met de metingen want het gaat om uw gezondheid. De verhalen van www.warmtebedrijfede.nl kunt u, zolang de producent niet met metingen, uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige, aantoont dat het meevalt met de uitstoot van ultra fijnstof met een grote korrel zout nemen.

Het RIVM is er op haar website over de langdurige blootstelling aan ultra fijnstof heel helder over: de levensverwachting als gevolg van het inademen van ultra fijnstof gaat met 9 maanden omlaag. Nog los van alle allergische ziektes die u ervan kunt krijgen.

Dat laat u zich toch niet gebeuren!

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *