De raadsvergadering van 24 september 2020

Toch nog even terug naar de raadsvergadering van 17 september jl. Er werd op die datum een motie ingetrokken. Maar dat gebeurde slordig en niet overeenkomstig het reglement van orde van de gemeenteraad. Overigens verbaast mij dat niet. Het lijkt mij dan ook een goede zaak (ik formuleer het voorzichtig) dat de raad een uitvoeringsverordering gaat vaststellen voor het reglement van orde, net zoals er een uitvoeringsverordening komt over de gedragscode. En de burgemeester, als voorzitter van de raad, gaat uiteraard op cursus, getiteld: “het reglement van orde van de gemeenteraad, een praktische 2-daagse workshop voor burgemeesters”.

O ja, die uitvoeringsverordening over de gedragscode. De raad gaat vragen aan de griffie om zoiets op te stellen. Dus heb ik aan de raad (via e-mail) verzocht mij mee te delen hoe en wanneer de raad dat aan de griffie  gaat vragen. En natuurlijk heb ik nog geen antwoord gekregen. Een kleinigheidje, nietwaar!

Dan de vergadering van de raad van 24 september jl. Het agendapunt “Voortgang cultuurfonds”.

Opeens viel het woord “Frisokazerne”. Daar moet een permanente expositie komen over mevrouw Kröller-Müller . Dat is een mooi initiatief en ik heb er alle vertrouwen in dat er dan ook permanente aandacht is voor de wijze waarop het echtpaar Kröller-Müller gelden heeft verkregen voor de aankoop van roerende en onroerende goederen. Maar ach, dat is alweer een kleinigheidje. Maar er zou ook permanente aandacht kunnen komen voor een beroemde kunstenaar, die enkele jaren in Otterlo heeft gewoond en van wie het Kröller-Müller museum een aanzienlijke, grote collectie kunstwerken heeft, namelijk: Armando!

Naar verluidt zou de Stichting Armando, die de nalatenschap van hem beheert, op zoek  zijn naar een permanente expositieruimte. Want een kans, gemeente Ede, er ligt al een directe verbinding tussen deze wereldberoemde kunstenaar en het museum! Dus vooruit gemeente Ede , doe iets!

Nou, vooruit dan, nog een kleinigheidje, de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 september jl.

Er werd in die vergadering een raadsbesluit vastgesteld. Maar helaas, er staat niets in het raadsbesluit, helemaal niets, een blanco raadsbesluit!!

Dus en tot slot, geacht college, ga dat nu verbeteren!!

 

Marcel van Dalen

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *