De raadsvergadering van 17 september 2020

Het rapport over het zonneveld Nergana werd afgelopen donderdag in de raadsvergadering besproken.

En de burgemeester was in vorm, in topvorm!! Slim, doordacht en leep!! Op een gegeven moment zei hij tegen de raad: “Uiteindelijk is er niet gestemd” Een uiterst humoristische opmerking, want er is gewoon op 2 juli jl. gestemd over dit onderwerp.

En als tv-kijker zit je te wachten op het moment dat de burgemeester zijn excuses gaat aanbieden aan de gemeenteraad over de gehele gang van zaken. Maar niets van dat alles. Maar hij zei toch: ”Dat trek ik mij ook aan”. En hij verwees vervolgens naar de resultaten van het onderzoeksrapport. En de raad bleef braaf zitten, en de burgemeester had dat natuurlijk ook verwacht. Wel een uitzondering, het raadslid El Kaddouri was ook in topvorm (althans bij dat onderwerp). Zij stelde de goede vragen en vroeg door. Prima! Met name vroeg zij naar het “waarom” van het handelen van de burgemeester. Hij gaf wederom een antwoord waar de honden geen brood van lusten (over het ontbreken van transparantie): “U mevrouw El Kaddouri, u bent de enige die dat vraagt“. Volgens de logica van de burgemeester hoef je dan geen antwoord te geven. Stuitend!! Misschien toch een leermomentje voor die magistraat.

Het raadsbesluit over dit onderwerp is opmerkelijk. In de laatste zin van dat besluit staat een hele rare zin. De gemeenteraad van Ede gaat namelijk vragen aan de griffie om een verordening te maken over de uitvoering van de gedragscode van die raad. Wanneer gaat de griffie dat doen? Over twee jaar? Hoe gaat de raad dat vragen? In de wandelgangen? Terloops? Via een echte brief? Bestaat de werkgeverscommissie nog die over de griffie gaat? Geldt daarvoor nog die werkgeversverordening? In het kader van transparantie zou de raad op de website van de raad daarover iets kunnen plaatsen.

Dan nog even iets over de vragen van D66 over het park De Hoge Veluwe. Uitstekende vragen! In de beantwoording van burgemeester en wethouders kun je niet lezen dat de burgemeester lid is van de raad van advies van De Hoge Veluwe. Heeft de burgemeester (namens de inwoners van Ede) iets gedaan aan die verhoging van de toegangsprijzen? Het antwoord kan ik al raden: “U bent de enige die daar naar vraagt”

 

Marcel van Dalen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *