Onder de belt

Ede is geen Den Haag. De gemeenteraad is geen 2e Kamer en Rene Verhulst is geen Khadija Arib. We doen het in Ede wat rustiger aan. En dat is maar goed ook. Geen spoeddebatten, geen wekelijkse moties van wantrouwen of ander politiek gereedschap om wat publiciteit te scoren.

Maar soms zou je willen dat Edese raadsleden wat meer peper in hun lijf hadden. Wat meer scherpte, wat meer debat. Dat zou de Edese politiek een stuk aantrekkelijker maken. Nou valt het natuurlijk niet mee om een verhit debat te voeren over de vergunning van de bouw van een schuur in Lunteren. Of over de benoeming van een bestuurslid van de rekenkamercommissie. Maar soms zijn er zaken waarover je wel wat gedoe zou kunnen verwachten. Bijvoorbeeld over dit bericht: “Gemeente weet al 13 jaar van lekkende vuilnisbelt Wekerom”.

Al 13 jaar is bekend bij het college dat de berg diarree van ons Edese welvaartstaatje gif en andere troep uitdruppelt in het grondwater. Ik vind dat nogal wat. Arseen en barium sijpelt door een dun afdeklaagje via de bodem naar het grondwaterreservoir. Dat vervolgens weer wordt opgepompt door boeren die daar hun akkers mee beregenen. Of het gras mee sproeien dat de koeien vervolgens weer opeten. En uiteindelijk belandt dat dus in mijn mond.

Dertien jaar lang werd dit onder de pet gehouden. Je kunt het de huidige generatie politici niet kwalijk nemen dat daar in Wekerom zo’n grote berg met troep staat. Maar dat je 13 jaar zwijgt over lekkende gifstoffen, dat is het bestuur wel degelijk aan te rekenen. Dat zou in Den Haag een politieke doodzonde worden genoemd. Exit dus.

Nou zit ik er niet op te wachten dat in Ede wethouders aan de lopende band afgeserveerd worden. Maar een beetje kritiek op deze gang van zaken was toch wel op zijn plaats geweest. Toen op donderdag 4 april het bericht bij Omroep Ede verscheen kon je er op wachten diezelfde avond: een stampvoetende Arnold Versteeg aan de interruptiemicrofoon, een woedende Ellen Out tijdens het vragenuurtje, Burgerbelangen met een motie van wantrouwen. Politiek vuurwerk!

Niets.

Geen vraag, geen opmerking, geen kritiek.

Is het in Ede blijkbaar zo gewoon om burgers onwetend te houden van gezondheidsrisico’s dat geen gemeenteraadslid zich daar maar één seconde druk om maakt? Waar bleven de foodridders die van Ede de gezondste stad van Nederland willen maken? Ze waren even weg blijkbaar.

Ik word daar wat wantrouwend van. Wat weten we nog meer niet? Als je dit al niet bekend durft te maken dan vraag ik me af wat er nog meer verborgen blijft. Nog even en er wordt bekend dat half Ede gebouwd is op een reservoir van vervuild afvalwater van de Enka! Oh wacht…

Door geen enkel signaal af te geven aan het college geeft de gemeenteraad aan er niet al te zwaar aan te tillen dat dergelijke informatie in de doofpot wordt gestopt. Dan doe je je werk niet goed. Een beetje meer Den Haag in Ede zou dus welkom zijn. Zo houdt de gemeenteraad het college scherp en vice versa. Daar worden alle politici dus beter van.

En het grondwater uiteindelijk ook.

3 thoughts on “Onder de belt

 1. Hoewel, de rekenkamercommissie van de gemeente Ede, althans een lid van die commissie, is voorzitter van een stichting in Ede. Deze stichting heeft inkomsten. Deze inkomsten komen voor meer dan 50% van de gemeente Ede (subsidie).

  Volgende de verordening van de rekenkamercommissie kun je dan geen lid zijn van die commisse.
  Dus gemeenteraadsleden: doe daar iets aan!
  Marcel van Dalen

 2. Raadsvragen van de raadslid Alexander Vos de Wael ingevolge artikel 43 van RvO van de gemeenteraad van Ede.

  Onderwerp: Opruimen vuilstort Wekerom
  De gemeente Ede en de provincie Gelderland hebben zich jarenlang ingespannen om de bewoners rond de vuilstort Wekerom gerust te stellen. Vele malen hebben omwonenden aan de bel getrokken dat het regenwater dat uit de vuilstort stroomt, stinkt en gekleurd is. Rapporten van de gemeente over deze kwestie hebben tot nu toe voortdurend het beeld opgeroepen dat het grondwater weliswaar enigszins vervuild is en de deklaag op de stort plaatselijk te dun is, maar dat de gezondheid van de bewoners niet in het geding is. Kortom zich zorgen maken, nee, dat hoeven de omwonenden niet!
  Niet gerust gesteld door deze relativerende houding van de gemeente, hebben omwonenden nu zelf het gerenommeerde adviesbureau Arcadis in de arm genomen om voor eigen kosten nader onderzoek te doen >> http://bit.ly/2DBCJw Op basis van de uitkomsten van het onderzoek concludeert Arcadis dat de gesignaleerde verontreiniging van dien aard is, dat de zorgplicht krachtens artikel 13 van de Wet Bodembescherming van toepassing is.

  Met de wetenschap van nu had de vuilstort in Wekerom er nooit mogen komen. Jarenlang hebben bewoners en bedrijven ‘goedkoop’ kunnen storten. Echter, het percolaat (infiltratiewater in verontreinigde gebieden) van de stort zal zonder ingrijpende maatregelen tot in lengte van jaren het kwalitatief hoogwaardig Veluwse grondwater vervuilen, met ernstige schadelijke effecten voor de gezondheid van mens en natuur.

  Om dit te voorkomen kan de gemeente voor de aanpak kiezen om het percolaat continu en gecontroleerd af te voeren. Hieraan zijn aanzienlijke structurele kosten verbonden.

  Om die reden geven wij het college een alternatieve aanpak in overweging, namelijk om de vuilstort af te graven en het vuil te laten verbranden. Dit is een reële optie omdat de stort veel brandbaar materiaal bevat en de grote verbrandingsovens momenteel overcapaciteit hebben, doordat vanwege huisvuilscheiding minder restafval is te verwerken. De kosten voor het verbranden zijn weliswaar niet onaanzienlijk maar wel eenmalig. Bovendien kan de gemeente deze oormerken als uitgestelde kosten en ten laste brengen van het verwerken van huisvuil.
  Deze aanpak is mede gezien de gezondheid risico’s die in het geding zijn, niet alleen kosteneffectief maar tevens volstrekt geloofwaardig aan de bewoners en bedrijven in Ede uit te leggen. Wij hebben dit probleem immers met zijn allen veroorzaakt en moeten dit dan ook gezamenlijk willen oplossen en de lasten ervoor dragen.

  Vragen:

  1. Deelt het college de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het Arcadis rapport en op basis van welke motivering?

  2. Welke aanpak heeft de voorkeur van het college om de gesignaleerde vervuiling snel en effectief ongedaan te maken?

  3. Is het college – mede gelet op de relevante bevindingen – bereid om de kosten van het Arcadis onderzoek aan de betrokken particulieren te vergoeden?

  4. Wil het college het onderzoeksrapport van Arcades en de pleitnota van de advocaat ter kennisname aan de raad sturen?

  Bennekom, maart 2018

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.