Edese media: 7 ton subsidie

Na uren vergaderen ging de kogel door de kerk: Ede krijgt een mediafonds. Maar liefst € 70.000 is er eenmalig vrijgemaakt door het gemeentebestuur. En die poet moet verdeeld worden. Er wordt al met een schuin oog naar gekeken door de diverse media en de eerste plannen met prachtige projecten zullen zo langzamerhand al worden uitgeschreven.

Was dat nou nodig, zo’n mediafonds?

Er is al een subsidiepot voor de media. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het SVDJ, krijgt jaarlijks van de overheid een zak geld om die te verdelen. Ook de media in Ede grijpen gretig uit deze subsidiepot. Omroep Ede kreeg voor 2024, net als vorig jaar, bijvoorbeeld een kwart miljoen van de SDVJ voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken. Ik kijk nooit dus ik kan ook niet vertellen of het geholpen heeft. In 2023 kreeg Omroep Ede ook subsidie van de gemeente Ede. Dat bedrag is nog nergens te vinden maar het jaar daarvoor ging dat om 220.000, gebaseerd op de Cultuurnota uit 2016 die in 2020 afliep, dus die 220.000 zullen ze dit jaar ook wel krijgen.

Een goede tweede in de ranglijst is Bureau Spotlight, het onderzoekscollectief gestoeld op een samenwerking tussen BDU media en de CHE. Die krijgt voor 2024 en 2025 Є 260.000. Een schijntje vergeleken met 2023 toen het voor een vol jaar nog € 150.000 kreeg. Daarnaast kreeg Spotlight in 2023 nog een ‘fooitje’ van € 20.000 om te onderzoeken hoe ze meerdere inkomstenstromen kunnen genereren.  Dat zal wel niet gelukt zijn want anders hadden ze voor 2024 en 2025 geen subsidie aangevraagd.

Edese Vos kreeg € 127.000 toegezegd. Ook dit is voor twee jaar. Dat is naast de € 37.000 van medio 2023 voor onderzoek naar het functioneren van de lokale tegenmacht in samenwerking met Ien Media.

Net buiten de medailles eindigde de BDU. In 2023 ontving BDU voor EdeStad nog € 10.000 om te onderzoeken wat de organisatie kan doen om de betalingsbereidheid van de abonnementen te vergroten. Opmerkelijk: een stimuleringsfonds voor de journalistiek dat subsidie geeft om minder mensen artikelen te laten lezen.

En nog opmerkelijker: het interesseert de SVDJ helemaal niets of projecten succesvol zijn of niet. Of hoeveel mensen er kijken, luisteren of lezen. Er vindt achteraf nauwelijks controle plaats op behaalde resultaten.

Dan is er nog een ander potje voor journalisten die ‘diepgravende’ artikelen schrijven en daar subsidie voor ontvangen. Als je een beetje snugger bent dan verkoop je zo’n artikel vervolgens aan zo’n gesubsidieerde organisatie als hierboven en je kunt twee keer cashen!

Kortom: in 2024 gaat er al zo’n 7 ton subsidie naar Edese media, te weten Omroep Ede, Bureau Spotlight en Edese Vos. En daar komt in 2024 nog eens 10% bij uit het Edese mediafonds. Dat is dan inderdaad een fooitje.

Althans, voor degenen die al subsidie krijgen.

1 thought on “Edese media: 7 ton subsidie

  1. Dit verhaal zou je bij iedere vorm van subsidie kunnen afsteken. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een subsidie voor bedacht in Nederland. In de kern komt het voort dat we tegenwoordig altijd maar denken dat de overheid een – vaak verzonnen probleem – moet oplossen. Waarom de overheid dat moet doen is vaak totaal niet duidelijk. Er komt pas een goede lokale media zodra je alle subsidiepotjes weghaalt en daarvoor in de plaats iets krijgt wat een rendabel verdienmodel heeft.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *