Edese biomassacentrales verkocht?

Het was zo’n simpel vraagje: hoeveel krijgt de gemeente Ede voor het snoeiafval dat ze verkoopt aan de biomassacentrales? Mijn snoeiafval onder andere en dat van andere Edenaren die dat braaf naar de gemeentewerf brengen. En de gemeente levert dat vervolgens weer aan de biomassacentrales. Ben je aangesloten op het Warmtenet dan voel je daar nog wat van, ben je dat niet dan krijg je er alleen stikstof, fijnstof en andere bagger voor terug.  

Hemel en aarde werd bewogen om te voorkomen dat ik antwoord kreeg op dat vraagje. MPD Holding bv uit Woerden, de eigenaar van de bv’s die de centrales in Ede exploiteren, stuurde Amsterdamse grachtengordeladvocaten naar Ede, ook de gemeente Ede huurde juristen in en er moest een bezwaarschriftencommissie van drie arbiters aan te pas komen. Mijn buxusbollen en coniferen bleken ineens een staats- en fabricagegeheim. Dat maakt me wantrouwend. Verkocht de gemeente Ede dat afval misschien wel veel te goedkoop? Was er sprake van een soort staatssteun?

Ik wacht even tot de WOO, de vervanger van de WOB, in werking treedt en begin gewoon opnieuw. Ondertussen vroeg ik deze week bij de Kamer van Koophandel de jaarrekening op van MPD Holding bv over 2020.

En ik schrok. MPD Holding bv, dat naar eigen zeggen duizenden huishoudens in Ede van energie voorziet heeft eind 2020 een negatief eigen vermogen van ruim drie miljoen euro, een half miljoen minder dan in 2019. Meer schulden dan bezittingen dus en in 2020 een verlies gemaakt.

Wat kun je dan nog doen? Je boedel verkopen en dat deed MPD Holding dan ook. Er staat even verderop in het rapport: “In februari 2021 zijn de deelnemingen in Ede verkocht. Als gevolg hiervan is het eigen vermogen na de verkoop positief.” De koper van de bv’s bleek trouwens bijzonder genereus want die maakte al in 2020 vijf miljoen over: “De post kortlopende schulden bestaat….voor € 5.000K uit vooruit ontvangen verkoopopbrengst deelnemingen”. Waar vind je dat nog, iemand die twee maanden voor de koop alvast vijf miljoen over maakt voor een paar vennootschappen die blijkbaar verlies maken?

MPD Holding huurde een batterij advocaten in om te voorkomen dat de gemeente Ede een eenvoudige vraag zou beantwoorden maar ze bleken die biomassacentrales al verkocht te hebben. Hoe kun je dan in hemelsnaam nog belanghebbende zijn bij zo’n procedure? Ben ik genaaid, net zoals de bezwaarschriftencommissie en de gemeente Ede of wisten die hier al van?

En wie is toch die geheimzinnige koper die vijf miljoen op de plank had liggen en dat ruim van tevoren overmaakte voor de koop van, waarschijnlijk, verliesgevende bedrijven? Of is er sprake van een boekhoudtrucje waarbij binnen een concern dochtermaatschappijen aan elkaar worden verkocht om zo éénmalig boekwinsten te maken om de balans op te poetsen? En ook: is de continuïteit van de energievoorziening van duizenden Edenaren wel gewaarborgd?

Ik weet het niet. Maar ik wil het wel weten. Ik zou er op kunnen vertrouwen dat iemand in de gemeenteraad dit tot op de bodem gaat uitzoeken en naar buiten brengt, het werk van een raadslid.

Maar dat idee kan zo de biomassacentrale in.

1 thought on “Edese biomassacentrales verkocht?

  1. Misschien wordt het tijd om contact op te nemen met de redactie van het programma Zembla. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Ede zomaar weg kan komen met dit alles?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.