Waterwinning

Het was voor de waterschappen de afgelopen weken een spannende tijd. En dat levert hen goed en slecht nieuws op, het is maar vanuit welke kant je dit bekijkt.

De afgelopen weken waren er veel debatten over water. Het dringt eindelijk tot steeds meer politieke partijen door dat ze goed moeten zorgdragen voor ons water. Dit is in ons eigen belang en in het belang van onze natuur.

Dus gingen ze debatteren of het wel nodig is dat ze grenzen stellen aan het gebruik van oppervlaktewater en of er eigenlijk wel een probleem is… met water…

Maar verrassend genoeg kwamen ze met een stevig statement: de minister moet gaan onderzoeken hoeveel waterputten er in Nederland geslagen zijn zonder vergunning, want het loopt nu uit de hand.  

Dit moest ik even verwerken.

De politiek weet dus blijkbaar dat er door het hele land onvergunde waterputten geslagen zijn om illegaal water uit de grond te pompen om daarmee tuinen en weiden te beregenen en er wordt nu pas een oproep gedaan om dat in kaart te brengen en te beslissen of die waterput wel of geen vergunning krijgt?

Heeft de politiek de afgelopen jaren dan niet meegekregen dat er sprake was van ernstige droogte? Moeten er jaren overheen gaan voordat de politici een beslissing durven te nemen?

Maar, het goede nieuws is dat er nu voortvarend gespeurd gaat worden naar illegale waterputten. Tenminste, dat belooft de minister.

Maar het meest opzienbarende nieuws kwam toch echt uit de Eerste Kamer. Daar hebben enkele politieke partijen een voorstel ingediend om de waterschappen democratischer te maken.

Enkele weken geleden schreef ik al een column waar ik vol verbazing las dat er vaste, geborgde zetels zijn voor belangengroeperingen in ons land. De overige zetels mogen wij als kiezer invullen.

Nou, daar vinden ze in Den Haag ook wat van dus er is een wetswijziging aangenomen om daar balans in te brengen.

De belangrijkste verandering is dat de bedrijven hun vaste plekken in de waterschappen kwijtraken. Zij mogen hun belangen niet meer vertegenwoordigen in deze raad. De boeren en de natuurorganisaties krijgen ieder evenveel geborgde zetels, zodat zij evenveel kennis en inzichten in het waterschap mogen uitdragen. De rest van de plaatsen in dit bestuur mogen wij kiezen.

Het is weliswaar wat kort dag, maar nu het besluit is genomen in de Eerste Kamer, zijn de politici in de Tweede Kamer ongeduldig en willen ze dat minister Harbers dit regelt voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023.

De minster zag dit al met vrees aankomen en gaf al meteen aan dat dit erg moeilijk gaat worden om dit zo snel aan te passen, maar hij gaat ‘zijn uiterste best doen’.

Ik ben benieuwd hoeveel haast onze VVD-minister heeft om de geborgde zetels voor de bedrijven op te geven, maar dat zullen we snel horen.

Dan komen we meteen te weten hoeveel wij te kiezen hebben in dit meest ondergewaardeerde en meest ondemocratische bestuur.

Tijd voor de emancipatie en borging van ons water!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *