Water

Het komt met rasse schreden naderbij: de waterschapsverkiezingen. Op 15 maart mogen we weer een keuze maken wie de komende 4 jaar de zorg gaat dragen over een van de belangrijkste onderwerpen in ons land: water.

We zijn zo gewend aan het zuivere water dat bij ons uit de kraan komt, dat wij zonder na te denken datzelfde schone water eindeloos sproeien over onze planten, gras en auto’s. We gebruiken het zelfs om elke dag te douchen en om onze toiletten door te spoelen.

En wij zijn niet de enigen die er gebruik van maken. Ook de bedrijven, de industrie en de agrariërs maken gebruik van water, veel water. Zo veel water dat ze de afgelopen jaren zelf ook putten zijn gaan slaan, zodat ze direct toegang hebben tot het grondwater. Legaal en illegaal.

Afgelopen jaar volgde ik enkele landelijke debatten over dit thema en daaruit bleek dat de overheid en waterschappen helemaal geen zicht hebben op wie er direct grondwater omhooghaalt. En of diegenen die een vergunning hebben zich wel houden aan de afgesproken hoeveelheden.

De illegale waterputten zijn niet eens in beeld en de minister heeft toegegeven om dat de komende tijd maar eens in kaart te gaan brengen.

Nu leef ik in de veronderstelling dat ik als burger mag verwachten dat de overheid op z’n minst probeert om het een en ander in kaart te brengen, maar ik begrijp nu ook dat door de geborgde zetels voor bedrijven en boeren, die in verhouding meer inbreng hadden dan natuurorganisaties, het niet altijd makkelijk was om focus te houden.

Want wat is je prioriteit als waterschap?

Om eerlijk te zijn vind ik dat niet helemaal helder. Ik snap nu waarom die verkiezingen tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen worden gehouden. De provincie heeft namelijk een grote stem in het beleid van de waterschappen. Die verwevenheid is niet direct zichtbaar en dat maakt het ook zo lastig om te kiezen.

Dus blijf ik maar zitten met heel wat vragen. Want wat kunnen de waterschappen zelf bepalen? Zijn het de waterschappen die ervoor zorgen dat wij voldoende schoon water hebben dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen? Of zijn het de provincies die het beleid uitstippelen en zijn de waterschappen het uitvoerende orgaan?

En terwijl ik zit te dimdammen, lees ik op de website van de provincie Gelderland dat in haar regio 3 waterschappen actief zijn. Niet te doen, lijkt mij.

Volgens de website van het waterschap Vallei en Veluwe speelt water een enorm belangrijke rol in Nederland en kan ik meebeslissen over hoe we daar in ons gebied mee omgaan. Hoe denk ik dat we het best met een langere periode van droogte om kunnen gaan? Op welke manieren moet het waterschap volgens mij inspelen op klimaatveranderingen?

Zo krijg ik er nog meer vragen bij, dat schiet niet erg op.

Nu vind ik de vragen van het waterschap erg vriendelijk, maar ik ben maar gewoon een vrijwillig columnist. Het is niet zo dat ik erg veel verstand heb van waterbeheer. Dus de vragen die ze mij stellen kan ik niet beantwoorden. Ik hoop juist dat zij dit weten…

En wat hebben die waterschappen eigenlijk afgesproken met de Regio Foodvalley? Ik zie drie mooie handtekeningen van drie waterschappen onder enkele stukken op de website van de Regio Foodvalley, maar welke invloed heeft mijn stem hier eigenlijk op? Heb ik eigenlijk wel ergens invloed op? Wat doen zij met mijn stem? De rol van de provincie op de waterschappen is mij al niet helder, maar wat is de rol van de Regio Foodvalley hier nu in?

Afijn…mocht u iemand op 15 maart radeloos met een rood potloodje eindeloos boven het stembiljet van het waterschap zien dwalen, toont u dan begrip voor die persoon. Geef die radeloze kiezer een coachende high-five. Ik kan die mentale steun dan erg goed gebruiken.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *