Overbevolking

In augustus vorig jaar verscheen er een bericht in de krant dat er vogelgriep was ontdekt op een pluimveebedrijf in Lunteren. Meteen was ik alert, want Lunteren is wel heel erg dichtbij.

Het bericht dat volgde zorgde ervoor dat ik bijna van mijn stoel viel…hoeveel? De getallen duizelden mij, ik kon me er geen voorstelling bij maken.

In eerste instantie werden 5.000 kippen geruimd in Lunteren. In een kilometer eromheen liggen 7 bedrijven die preventief werden geruimd. In de 3-kilometerzone werden 30 bedrijven gescreend en in de 10-kilometerzone gold voor 235 bedrijven een vervoersverbod. Een dag later werden er in Voorthuizen ook nog eens 30.000 kippen preventief geruimd.

Wat een aantallen in zo’n klein gebied en dat allemaal zo dicht bij huis.

Onlangs schreef ik een column over de deal die de regio in maart j.l. heeft gesloten met het Rijk voor het bouwen van heel veel woningen voor heel veel mensen.

Wat ik niet besefte is dat er op onze 318.62 km2 ook steeds meer dieren zijn gaan wonen.

Terwijl de afgelopen 20 jaar het aantal inwoners in onze gemeente toenam met 16.000 personen, is het aantal stuks vee maar liefst met een kwart toegenomen tot ruim 5 miljoen.

Onlangs vertelde iemand mij dat Ede inmiddels meer kippen in de gemeente heeft dan de kippenhoofdstad-van-Nederland Barneveld. Ik geloofde er niets van, dus zocht ik dat meteen op en ja hoor… er leven ongeveer een miljoen kippen meer in Ede.

Een miljoen…

Op de website Ede.incijfers.nl vergaap ik me aan allerlei getallen die voorbijkomen. Vanaf 2002 is het aantal veebedrijven voor hokdieren in de gemeente Ede afgenomen van 642 naar 233. Maar het aantal dieren dat in die hokken woont is toegenomen van zo’n 3 miljoen naar ruim 4 miljoen in 2022. Er wonen dus nu drie keer zoveel dieren op een boerderij vergeleken met 20 jaar geleden. Gemiddeld van 5.000 naar 18.000 dieren in 2022 per stal…

Wat ook opvalt tussen al die rijen getallen is het aantal geiten. Dat zou afnemen na de uitbraak van Q-koorts op last van de overheid, maar tot mijn stomme verbazing is het aantal in 20 jaar toegenomen van ruim 6.000 naar 21.000 geiten. Het aantal bedrijven is gelijk gebleven, dat dan weer wel.

Maar wat mij het meest bezighoudt is wie die enorme toename van het aantal dieren monitort? De gemeente? De provincie? Of de Regio Foodvalley?

Zijn er wel regels voor en worden die wel nageleefd? Wie telt de dieren en meet of er niet per ongeluk veel minder of meer dieren rondlopen in een stal?

Het aantal mensen is gelukkig grotendeels keurig vastgelegd in keurige databases met een keurig persoonsnummer en al. Ook het aantal huizen waar ze wonen is bekend, het aantal auto’s, het aantal honden en nog veel en veel meer.

We maken ons druk over de toename van het aantal inwoners in ons mooie land, maar al die dieren die wonen, leven en sterven in stallen en hokken, zien we misschien niet, maar die zijn er wel. En dat aantal neemt ook toe. Sneller nog dan het aantal inwoners.

Voor mij is het duidelijk: wij hebben niet minder boeren nodig, maar wat minder dieren. Dat wordt nog een hele uitdaging, als ik de media en de politiek probeer te volgen.

Maar zoveel mensen en dieren zo dicht op elkaar, steeds meer per jaar, is volgens mij toch ook niet houdbaar.

Ik hoop op respectvolle, open en inhoudelijke debatten en discussies over dit onderwerp, zodat we recht doen aan iedereen en komen tot een goede en waardevolle oplossing voor mogelijke overbevolking van mens en dier in ons kleine, kleine landje…

Foto: https://www.flickr.com/photos/vintage_illustration/31313248317 Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *