Maak het niet te bont

De burgemeester mag nog 6 jaar blijven in Ede. Graag voert hij het woord hierover: hij nodigt ons uit voor een avondje film, foetert op de landelijke overheid en geeft alle lof aan de lagere overheden.

Tot zover het nieuws.

Niet lang na deze ceremonie klom hij weer achter de microfoon om vragen te beantwoorden vanuit zijn rol als portefeuillehouder integrale veiligheid. Hij moet ervoor zorgen dat Ede een fijne, veilige plaats is om in te wonen en te werken.

Raadslid dhr. Stap van Gemeentebelangen heeft een vraag over de situatie rond de fiets- en voetgangerstunnel bij het Somaterrein. Hij laat zien wat raadswerk betekent voor de inwoners: hij heeft geluisterd naar hun zorgen over de veiligheid in het gebied sinds de afsluiting van de spooroverweg bij de Kerkweg en stelt hierover vragen in de raadszaal.

De burgemeester somt in zijn antwoord wat zaken op die gebeurd zijn de afgelopen periode: een auto die door de tunnel reed, het handgemeen dat daarop volgde, enkele scooters die door de tunnel scheurden en wat afval.

Om het leed rond de Somatunnel nog wat kleiner te maken, geeft hij aan dat er maar 20 meldingen zijn gedaan bij de politie van ernstige overlast sinds 2011.

2011??? Niemand reageert in de zaal…

De feestelijke opening van de fiets- en voetgangerstunnel aan de Verlengde Blokkenweg vond plaats op 16 september 2016, maar dat terzijde…

En wat de definitie is van ernstige overlast is blijkbaar ook geen punt van aandacht bij de raadsleden. Niemand vraagt ernaar.

Braaf luistert men daarna naar de bijdrage van de pas herbenoemde burgemeester, die zijn best doet om er nog wat empathisch van te maken in zijn betoog. Eigenlijk zei de burgemeester dat het natuurlijk erg was, maar ook weer niet ernstig genoeg. Dat de handhaving er oog voor heeft, maar dat ze niet voor elke melding komt.

De vraag van het betrokken raadslid of er camera’s worden opgehangen, wordt afgewimpeld door dhr. Verhulst, schuilend achter het AVG-excuus. Nota bene landelijk beleid waartegen hij zich nog geen 10 minuten daarvoor ferm afzette en hij zich bijna als een lokale Don Quichotte bereid verklaarde om zich ertegen te verzetten.

Het probleem werd vervolgens vakkundig door hem nog kleiner gemaakt, nadat hij beloofde er iets vaker wat politie en handhavers naartoe te sturen. De zorg van de inwoners rond de Kerkweg en de Somatunnel is hiermee vakkundig weggemoffeld.

Het raadslid, dat nauw in contact staat met de bezorgde omwonenden, komt dus met lege handen naar hen terug: hun gevoel van veiligheid en dat van velen die noodgedwongen door tunnels moeten rijden of lopen, omdat er nergens meer gelijkwaardige overgangen zijn in Ede of bruggen die over het spoor leiden in bewoond gebied, werd door de portefeuillehouder integrale veiligheid zojuist van tafel geveegd. Dit allemaal omdat de inwoners blijkbaar geen aangifte doen van ernstige overlast.

Dus al die vrouwen, ouderen, jongeren, kwetsbaren, scootmobielers, voetgangers en fietsers moeten niet zeuren. Ze moeten maar accepteren dat ze worden nagefloten, uitgescholden, aangestoten, achternagezeten en hun angst wordt aangejaagd. Overdag en in het donker…

Dat ze blij moeten zijn dat ze door een tunnel mogen rijden.

Dat ze moeten accepteren dat niemand hen echt serieus neemt wanneer ze aangeven dat ze zich kwetsbaar voelen, bang zijn om door de tunnel te rijden of te lopen.

Sterker nog: de portefeuillehouder integrale veiligheid Ede zegt eigenlijk impliciet tegen de overlastgevers, de intimiderende burgers, de auto- en scooterrijdende gebruikers van de fiets- en voetgangerstunnel bij de Kerkweg, dat ze hun gang mogen gaan, zolang ze het maar niet te bont maken. Want dan gaan inwoners aangifte doen en dan wordt het lijstje dat de burgemeester in de raadzaal moet opsommen een beetje te lang.

Als kwetsbare verkeersdeelnemer in de gemeente Ede wil ik de portefeuillehouder integrale veiligheid wijzen op de angst die velen voelen om in het donker, in de avonden en nachten, van noord naar zuid en terug te moeten rijden of lopen. Het autoverkeer zal de komende donkere periode toenemen, omdat bezorgde ouders hun kind niet meer door de tunnels laten rijden. Hun zelfstandigheid wordt van hen afgenomen. Ouderen, kwetsbaren zeggen nu al hun afspraken en clubactiviteiten af, omdat ze niet meer door de tunnels durven en niet steeds afhankelijk willen zijn van taxivervoer of anderen die hen met de auto om de tunnels heen willen vervoeren.

Sociale veiligheid in de woonkernen en het centrum valt of staat met dienstbaar beleid vanuit de lokale overheid, die zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. Blijkbaar is het allemaal niet ernstig genoeg, dus zette de burgemeester na de beantwoording van de vraag de microfoon weer uit, nam weer plaats op zijn stoel en ging weer over tot de orde van dag in de beraadslagingen.

1 thought on “Maak het niet te bont

  1. Als we het hebben over intimiderende burgers… We mogen daar de lummel Verhulst inmiddels zelf ook wel toe rekenen nadat hij een hem onwelgezinde pers te lijf gaat met geldverspillende advocatenbureau’s.

    Wat is die raad voor een bende lapzwanzende jaknikkers, dat ze zo’n stuk ongeluk voor zes jaar laten herbenoemen? Ach je, ze konden het natuurlijk allemaal niet weten wat Verhulst achter de schermen bijeensmiespelt. Want alle gesmiespel krijgt acuut het stempel TOPGHEIM. En ieder raadslid vreet dat.

    Hoe zit het ook al weer met die afstand tussen burger en overheid, tussen burger en politiek?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *