Dealen met de board

Wat is het toch fijn dealen voor de rijksoverheid met onze regio. Nooit meer eindeloos overleggen met twee provincies, acht gemeenteraden, drie waterschappen, vele scholen en oneindig veel bedrijven. Gewoon even aan tafel bij de Regio Foodvalley, zakje geld erbij en de deal is rond.

‘De regio Foodvalley moet een agrifoodregio worden en blijven op topniveau’, zegt deze regionale netwerkorganisatie op haar website, die werkt met geld van ruim 350.000 inwoners uit onze regio, geschonken door de acht gemeenteraden. Daarnaast heeft zij de beschikking over diverse subsidies en heeft zij een eigen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Aangezien de gemeenteraden behalve geld ook taken en beslisbevoegdheden namens ons allen hebben overgedragen aan deze verbonden partij via de Gemeenschappelijke Regeling kan het ‘een sprong vooruitmaken.’ Ze hebben een voortvarende Strategische Agenda met ‘focus op samenwerking, innovaties en een bloeiende economie’.

Op de website is te lezen dat er naast een woondeal ook een regiodeal bestaat. En dat is blijkbaar erg belangrijk, volgens onze burgemeester:

“Met de regiodeal staat de ‘turbo’ vier jaar lang aan met extra geld, kennis en experimenteerruimte. Hiermee kunnen we de noodzakelijke transitie een extra boost geven. De regiodeal zet zo onze stappen om in sprongen. Samen maken we de sprong vooruit”, zegt Stuurgroepvoorzitter René Verhulst. “Bent u klaar voor een nieuw tijdperk?”

Zoveel positieve en vooruitstrevende teksten op een website zijn wel enigszins duizelingwekkend. Zeker wanneer je woont in een ooit zo klein en rustig dorpje op de heide. Ik herinner me nog de transitie van dorp naar stad die maar moeizaam verliep. En ik zie de dorpen om Ede-stad heen die dorpen willen blijven…

Maar blijkbaar is er ergens een turbo aangezet waar ik als burger niet helemaal op bedacht was. Regio Foodvalley heeft zelfs een ‘Economic Board’, om maar even iets zeer regionaals te benoemen…

Om u een kijkje in de keuken te geven van ons niet-democratisch gekozen, doch zeer invloedrijk beslisorgaan namens twee provincies, acht gemeenteraden, drie waterschappen, vele scholen en oneindig veel bedrijven, deel ik graag de volgende wervelende tekst van zijn website:

‘Regio Foodvalley staat voor dynamiek! Binnen de regio bruist het van activiteiten en initiatieven, in de volle breedte van onze economie. Op het gebied van Agrifood genieten we hierin wereldwijd erkenning.

Onze leidende positie vasthouden en versterken en brede welvaart voor de regio borgen, vraagt om doordacht handelen in het hier en nu. Focus houden en samenhang aanbrengen is daarbij de uitdaging. ‘

Er spreekt ontzettend veel ambitie uit.

U en ik wonen in een democratisch land, waar we kunnen kiezen voor mensen die ons vertegenwoordigen in lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden. Regio Foodvalley is een organisatie waarin ook onderwijsinstellingen en particuliere bedrijven invloed hebben.

Onze raadsleden werken in een duaal stelsel, waar zij zonder last of ruggenspraak kaders mogen stellen en het college van burgemeester en wethouders kunnen controleren. Nu staat dit soms al op gespannen voet met de bestuursakkoorden, maar dat er nu een enorm niet-gekozen extern vehikel in de regio namens zo’n 350.000 inwoners zelfstandig beslissingen neemt, vind ik persoonlijk wel een beetje zorgwekkend.

Ondertussen hoop ik dat de gemeenteraadsleden allemaal de rapporten van de rekenkamercommissie uit 2008 en 2021 over ‘verbonden partijen’ goed gelezen hebben en stevig aan het roer staan in deze constructie. Ik hoop van harte dat ze goed zicht hebben op alle financiën en risico’s en dat ze flink wat inspraak hebben in de besluiten voordat de regionale board deals sluit met het rijk en andere partners.

Maar bovenal hoop ik dat de door ons gekozen gemeenteraad tevreden is met deze verbonden partij waaraan ze middels een gemeenschappelijk regeling middelen en taken hebben gegeven.

Mocht het allemaal een beetje zorgwekkend knellen, dan verwijs ik de gemeenteraadsleden voor alle zekerheid maar even naar het hoofdstuk op de website van Regio Foodvalley: Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley, hoofdstuk 7, artikel 51, bladzijde 16.

1 thought on “Dealen met de board

 1. Regio Foodvalley heeft in samenwerking met twee andere “voedselregio’s” onder de vlag van “FoodNL” zelfs een lobbyist in Brussel zitten: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/projecten/foodnl/ Geen idee door wie lobbyist Wyno Zwanenburg betaald en aangestuurd wordt. Ik heb als raadslid nog geen verslag van zijn lobby-activiteiten in Brussel (formeel dus ook mede namens de gemeenteraad van Ede) mogen ontvangen. Er wordt dus gelobbyd namens “ons”, maar we weten niet eens waarover en met welke doelen.
  In het raadsinformatiesysteem is over FOODNL amper iets terug te vinden: https://ede.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=foodnl&limit=10&document_type=&search=send
  Maar dat FOODNL blijkt volgens het propositiedocument “Ede: hoofdstad van Foodvalley” wel betrokken bij het maken van concrete plannen voor de KennisAs Ede-Wageningen: “De KennisAs is een groot ontwikkelgebied, waar op dit moment in samenwerking met
  FoodNL, de provincie en de gemeente Wageningen concrete plannen voor worden uitgewerkt.” (pag. 13)
  Even voor de duidelijkheid: de Edese gemeenteraad is tot nu toe nog niet eens geïnformeerd over de plannen voor de KennisAs terwijl daar al zeker een half jaar door een groep ambtenaren aan gewerkt wordt.
  Ik ga hier schriftelijke raadsvragen over stellen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *