Stikstofcrisis

De Raad van State oordeelde medio vorig jaar dat het afgelopen moest zijn met het afgeven van bouwvergunningen waardoor de stikstof uitstoot toeneemt en de compenserende maatregelen op de lange baan worden geschoven. Bijna 20.000 bouwprojecten, waaronder heel veel woningbouw, vielen daardoor stil. Veel aannemers kwamen in de gevarenzone en de boeren zagen zwarte wolken op zich afkomen. Politiek Den Haag kwam tot nu toe niet verder dan het verlagen van de maximum snelheid en een uitkoopregeling voor de boeren. Gemeenten en provincies zoeken met alle macht naar mogelijke gaatjes in de regeling om de onderhanden projecten niet te hoeven stilleggen. Over het noodzakelijke herstel van de natuur horen we niets en voor de rest is het stil rond dit dossier.

In Ede gaat men met de ruimtelijke ontwikkelingen gewoon door op de ingeslagen weg. Tot nu toe geen discussie over hoe, met de kennis van nu over de stikstof problematiek, de ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden aangepast om de stikstof uitstoot drastisch te verminderen. Het maagdelijke WFC terrein, dat direct naast het station Ede-Wageningen ligt, leent zich bij uitstek om de inrichting en de bouw zodanig aan te passen dat zowel tijdens de bouw alsook daarna de uitstoot van stikstof minimaal is. Het WFC terrein als voorbeeld van het meest duurzame woon- en werkgebied van Nederland zou tot de verbeelding moeten spreken van de Edese politici.

Het World Food Center moet zeker 300.000 bezoekers per jaar gaan trekken en bij de Fietser aan de zuidkant van het station komen jaarlijks 100.000 bezoekers. De stikstof uitstoot die dat teweeg brengt is niet beeld. Het lijkt erop dat college en raad de stikstofcrisis laten voor wat het is en zich inzetten om alle oude plannen gewoon te laten doorlopen.  De politici willen gewoon niet leren van het verleden.

Er liggen nog veel mogelijkheden en kansen om de 28 hectare WFC terrein zeer duurzaam, energieneutraal en stikstof arm in te richten en te bebouwen. Doet de gemeente Ede dat dan krijgt het World Food Center met het gebied daar om heen een extra dimensie er bij en dat kan voor de toeristen aantrekkelijk zijn om te komen kijken.

Voor de projectontwikkelaars van het WFC terrein kan het een uitdaging zijn om met de modernste technieken en inzichten een gebouwde omgeving te realiseren waar mens en natuur in evenwicht met elkaar leven en werken. Het kan net zoals het World Food Center een voorbeeld worden voor de wereld over duurzaam wonen, werken en leven.

Durft het Edese gemeentebestuur die handschoen nu nog op te pakken? Durft ons gemeentebestuur de stikstof crisis als trigger te gebruiken om het WFC gebied duurzaam en energieneutraal te ontwikkelen?

Moeten de Edese jongeren van zich gaan laten horen om de politiek in Ede op het echte duurzame been te zetten? Uiteindelijk zijn het de jongeren die tot in lengte van jaren opgescheept worden met de bestuurlijke missers die het Edese college en raad door gebrek aan visie, durf en gemakzucht maken. Triest maar waar.

1 thought on “Stikstofcrisis

  1. De gemeente “moet” wel heel veel, zo liberaal vind ik dat echt niet. De crux zit hem in het feit dat nieuwbouw sowieso al veel duurzamer is dan een gemiddelde woning/gebouw. Het moet al voldoen aan strenge (duurzaamheids)eisen uit het bouwbesluit. Waarom zou je daar dan extra voorwaarden aan gaan stellen? Nee, juist investeren in de bestaande woningvoorraad verduurzamen zal veel effect hebben. Daar waar men met enkelglas of een ongeisoleerd huis nog vollop aan het gasstoken is.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *