PRIKSCHRIK

Onlangs stond in de EdeStad te lezen dat 82,7 % van de zuigelingen die in 2015 in de gemeente Ede zijn geboren volledig gevaccineerd zijn. Daarmee ligt de vaccinatiegraad lager dan het landelijk gemiddelde van 90,2 % en dus ook ver onder de kritische grens van 95 % die nodig is om groepsimmuniteit te krijgen. Nu weten u en ik dat deze situatie in gemeente Ede vooral te wijten is aan religieus bezwaar hier tegen, oftewel de voorzienigheid Gods (Providentia Dei) niet willen tarten, om maar eens een mooie oude uitdrukking van stal te halen. 

Je zou kunnen stellen dat ik ook aardig gepokt en gemazeld ben in de orthodox gereformeerde gezindte. Mijn ouders waren dan wel weer van een subgenre waar inenting geen probleem opleverde. God geeft ook de kennis en de middelen om ernstige ziektes met allerlei gevolgen te voorkomen is daar de leer. Dus op naar het consultatiebureau met het kroost om de spaarkaart met akelige kinderziektes zo gauw mogelijk vol te krijgen. Dit allemaal voor de levensbonus van volledige immuniteit. Waarvoor dank zeg ik dan maar meer dan 50 jaar later.

Tot nu toe niets nieuws onder de zon. Wel nieuw is dat er anno 2018 een groeiende generatie ouders is die zich van God noch gebod iets aantrekken maar om geheel andere redenen hun kroost niet (meer) willen inenten. Dan wordt het wat lastiger dan met dat reli-prikschrik-evangelie. Dat kun je nog afdoen als oerconservatieve dwaallichterij. Maar nu ook verlichte moderne weldenkende mensen de medische wetenschap gaat tarten (daar is ie weer) dan is meewarig hoofdschudden geen optie meer maar hoogste tijd voor drastische actie.

Opmerkelijk in het EdeStad artikel was dan ook dat geen enkele Edese partij pleit voor verplichte vaccinatie. Ja, communicatie en stevige voorlichting is hard nodig, maar ouders dwingen en sancties opleggen bij weigering, daar wil politiek Ede zich nog niet echt sterk voor maken. Alleen uit de mond van Harry van Huijstee (PvdA) valt op te tekenen: “Maar ook het verplicht stellen is een optie die zeker overwogen moet worden.” De angst tot verplichting zit blijkbaar diep. Van de SGP snap ik dat nog wel, de rest zou toch moeten kiezen voor het welzijn van het onmondige kind!

De overheid legt trouwens wel meer dingen op zoals leer- en zorgverzekeringsplicht. Als het om veiligheid en gezondheid gaat is daar b.v. de valhelm, de autogordel en de fietsverlichting. We mogen met dat soort zaken ook niet individueel bepalen of wij onszelf en anderen (bewust) in gevaar brengen of niet. Na verloop van tijd raken dat soort zaken ook volledig geaccepteerd. Het wordt hoog tijd dat de politieke injectiespuit met het verplichtingsvaccin ter hand wordt genomen. Weg met die prikschrik in Ede dames en heren politici… vooruit met de billen bloot!

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *