Prikorde

Waar eind vorig jaar veel mensen nog twijfelden is de vaccinatiebereidheid nu gestegen tot grote hoogte. Nu veel landen aardig op streek zijn met hun…

PRIKSCHRIK

Onlangs stond in de EdeStad te lezen dat 82,7 % van de zuigelingen die in 2015 in de gemeente Ede zijn geboren volledig gevaccineerd zijn….