De gespleten mens

Nogal wat Nederlanders pleiten enthousiast voor de zaak van milieu en klimaat, maar in hun praktisch handelen zijn ze grootverbruiker van fossiele energie. Zo blijkt…