Burgerkrankjorum-forum

Er zijn nog mensen die denken dat we bestuurd worden door het college van burgemeester en wethouders dat vervolgens wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Dat…