Burgerkrankjorum-forum

Er zijn nog mensen die denken dat we bestuurd worden door het college van burgemeester en wethouders dat vervolgens wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Dat is niet meer zo. Het is tegenwoordig Regio FoodValley dat in Ede de dienst uitmaakt.

U kunt zich de verkiezingen van Regio FoodValley niet meer herinneren? Dat klopt, die zijn er namelijk nooit geweest. Het bestuur van Regio FoodValley wordt gevormd door politici van de deelnemende gemeenten. Meer dan de helft van die politici is burgemeester.

U kunt zich die verkiezingen van die burgemeester niet meer herinneren? Dat klopt, die zijn er namelijk nooit geweest. En van die burgemeesters is er trouwens geen één geboren in Regio FoodValley. Het zijn de types die, als ze ergens burgemeester worden, constant rondbazuinen dat de burgemeester zijn van de moooooiste stad van Nederland en dat trucje vervolgens herhalen als ze kunnen promoveren naar een grotere stad en dan weer roepen dat ze burgemeester zijn van de moooooiste stad van Nederland. Volstrekt ongeloofwaardig dus maar niemand die dat opvalt.

Het zegt allemaal iets over het democratische gehalte van Regio FoodValley. Dat is er namelijk niet. En wat doe je dan om die paar kritische raadsleden die daar over klagen tegemoet te komen? Burgerparticipatie!

Nou hebben we in Ede één keer echte burgerparticipatie gehad. Het referendum over de koopzondag. Perfect! Totdat iemand, na de uitslag,  op een achterkamertje verzon dat alleen de uitslag van de regio Ede-Centrum mee mocht doen aan de telling en de koopzondag er kwam ondanks dat de meerderheid van de gemeente Ede tegenstemde.

‘Dat kunnen wij ook!’ dachten ze bij Regio FoodValley en ze verzonnen het Burgerforum want de Regionale Energie Strategie moet de de strotjes van de gemeenteraden worden geperst. Via een geheime procedure werden 5.000 uitnodigingen verstuurd aan inwoners van FoodValley. Vervolgens werd via een geheime procedure een aantal mensen geselecteerd die in het Forum (niet te verwarren met het Forum voor Democratie want dat is het niet) mochten plaatsnemen. En van de mensen die in dat Forum zaten mochten er twee in het selecte clubje ongekozen ‘volksvertegenwoordigers’ zitten dat beslist heeft dat er 250 hectare grond gebruikt wordt voor zonnevelden en er 14 windmolens bij komen. Dat zijn geen kleine windmolens. Dat zijn windmolens waar de Oude Kerk een dwerg bij is.

En je verwacht het niet maar één van die burgers, die u en mij blijkbaar vertegenwoordigt, kletst er in een kek filmpje van RegioFoodValley direct in met: ‘die groene energietransitie moet er gewoon komen’. Zo dan!

Nee, er is heel toevallig geen enkele inwoner in de Club der Ongekozenen terecht gekomen die zei: ‘Joh, laten we ons niet mee laten slepen en de energie halen waar die het makkelijkst voorhanden is’. Of een burger die zei: ‘Ga je gang met je transitie maar niet in onze Edese achtertuin’. Ook geen visionair die zei:  ‘De techniek gaat nu zo snel dat het op dit moment niet slim is om te investeren.’

Nee, die burgers zitten niet in dat clubje want als het gaat om burgerparticipatie dan zit Regio FoodValley niet te wachten om burgers met een afwijkende mening. In de hippe presentatie wordt trouwens met geen woord gerept over biomassa want het moest wel een feelgooddingetje worden. Daarom is het gelikte verhaaltje één bonk positiviteit waarin inwoners een wortel wordt voorgehouden die inhoudt dat ze mede-eigenaar mogen worden van zo’n windmolen of zonneveld. Ideaal voor de mensen met te veel geld die hun groene schuldgevoel willen afkopen maar onbetaalbaar voor de meeste Edenaren.

Het wordt tijd dat de Edese gemeenteraad de macht weer naar zich toe trekt. En anders wordt het tijd voor een nieuwe gemeenteraad. Eentje met volksvertegenwoordigers die gekozen zijn op basis van hun standpunten en die daar door hun kiezers aan gehouden kunnen worden.

Dus gemeenteraad Ede, doe je ding of anders schrijf ik voor volgend jaar nieuwe verkiezingen uit!

 

 

 

Foto: Marcel Roblin, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forum_Romain_05_2017.jpg

2 thoughts on “Burgerkrankjorum-forum

 1. De NRC kopte gisteren “Elke gemeenteraad een Omtzigt; Scheidend griffier van Almere Jan Dirk Pruim ziet dat de gemeenteraad verzwakt: »Raadsleden kunnen hun taken niet meer aan«”

  “Andere lokale taken zijn ondergebracht in samenwerkingsverbanden met buurgemeenten, regio’s, of worden uitgevoerd door semipublieke instellingen met eigen raden van toezicht, zoals bibliotheken of scholen. „Speeltuinen van bestuurders en ambtenaren”, noemt Pruim die. Volksvertegenwoordigers hebben er slecht zicht op, vaak geen controlerende bevoegdheid, worden slechts in ‘klankbordgroepen’ bijgepraat.”

  Het hele artikel is hier na te lezen: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/29/je-zou-wensen-dat-in-iedere-gemeenteraad-een-omtzigt-en-een-leijten-zaten-a4041827

  Sluit naadloos aan op het RES-verhaal en alles met het stempeltje Voetvellie.

 2. Ha Mo,

  Terechte zorgen. Van niet alle gesprekken die we als raad, fractie, vriendengroep of familie met elkaar hebben, worden TV- of radio-opnames gemaakt. We praten namelijk wel degelijk heel veel over dit onderwerp met elkaar.

  Namens de raad mag ik op 19 mei aangeven hoe wij als gemeente in de wedstrijd zitten. Dat wordt geen VVD-geluid maar een geluid met de uitkomst van de overleggen met alle fracties in Ede. Op 18 mei gaan we dat oordeelsvormend bespreken (openbaar volgens mij) dus luister vooral mee.
  Dan hoor je hoe wij er als democratisch gekozen raad in staan en welke gereedschappen en opdrachten ik namens Ede een dag later meeneem naar FoodValley.

  En no worries; wij gaan als raad over onze eigen agenda én over onze eigen gemeente!

  Groet,
  Sjoerd Bakker
  Raadslid, VVD Ede

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.