Graftaks

Twee dingen zijn zeker als je geboren wordt: je gaat een keer dood (uitzonderingen daargelaten) en tot die tijd betaal je belasting (geen uitzonderingen). Dacht je eindelijk rust te hebben en een jaar of dertig in Heilige Edese grond te mogen vertoeven zonder gestoord te worden? Mis. Ook na je dood weet de overheid je te vinden. Belasting betalen voor een tuintje van 1 bij 2 hoort er ook na je verscheiden bij.

En terwijl je daar ligt te niksen heb je toch nog last van inflatie want in Ede gaat de grafbelasting omhoog maar die heet dan geen belasting maar ‘leges’. En ze worden niet verhoogd maar herijkt. De leges worden herijkt klinkt heel chique maar in de praktijk komt neer op een belastingverhoging. 

Wat is de reden dan van die verhoging? Begraven is volgens de gemeente niet kostendekkend en dat moet het over zeven jaar wel zijn staat er in de EdeStad. Ik heb een hekel aan dat woordje kostendekkend. Tegenwoordig moet alles maar kostendekkend zijn. De ondergang van het openbaar vervoer in onze gemeente? Het is niet kostendekkend. Afvalstoffenheffing omhoog? Het is niet kostendekkend. Kosten voor een paspoort omhoog? Het was niet kostendekkend.

Maar dat hoeft ook niet altijd. De gemeente is de overheid. En die heeft een taak. Zorgen voor een goed leefklimaat, het aanleggen van wegen, zorgen voor veiligheid. Dat soort ouderwetse dingetjes. Er is dan ook niemand die zich afvraagt of de inzet van de politie wel kostendekkend is. En je mag toch hopen dat er geen tolpoortjes op de nieuwe Parklaan komen. Niet alles hoeft kostendekkend te zijn. Tenminste, niet de maatschappelijke voorzieningen.

Juist daar gaat het mis. Voorzieningen waar iedereen gebruik van maakt mogen de gemeente schijnbaar niets kosten. Dat is best gek. Het is toch helemaal niet raar dat de gemeente Ede bijdraagt aan het openbaar vervoer. Je gaat tegen die mensen in de Harskamp toch niet zeggen dat ze per bus onbereikbaar zijn omdat het niet kostendekkend zou zijn?

Het gekke is dat het woordje kostendekkend niet wordt gebruikt bij andere zaken. Ik noem maar wat, de World Food Experience bijvoorbeeld. Het heeft inmiddels 8 miljoen gekost en niemand weet hoe die centen ooit terug moeten komen maar dan hoor je ineens niemand meer over kostendekking. Het nieuwe zwembad van 30 miljoen? Iemand al iets gelezen over kostendekking? Welnee!

Wielrenfeestjes waar geen hond op af kwam, een gemeenteraad die een ton per maand kost. Geen woord over kostendekking. Misschien wordt het toch tijd voor een herijking.

Een herijking van de taken van de overheid. Misschien zou Ede zich eens druk moeten maken over de kostendekking van allerlei randzaken die niet tot haar taak behoren. Want het zou zo maar eens kunnen dat als we al die kosten van bestuurdersfeestjes niet uitgeven een aantal andere zaken ineens wel kostendekkend zijn.

Ik krijg nou toch het gevoel dat er een hoop kosten van al die feestjes worden afgewenteld op voorzieningen waar we allemaal gebruik van maken. Je kunt je euro tenslotte maar één keer uitgeven. De afvalstoffenheffing hoger door het NK Wielrennen. Minder buslijnen vanwege een fietspad dat we aanleggen voor Wageningen. De kosten van begraven worden hoger door de kosten van de World Food Experience.

Ik wacht nog maar even met dat begraven.

2 thoughts on “Graftaks

  1. Kostendekkend betekent niet winstmaximalisatie maar gewoon dat de gemeente de lasten (personeel, groen, graf delven,administratie) voor begraven niet meer uit andere inkomsten bekostigt (algemene belastinginkomsten of uitkering gemeentefonds) en zodoende niet iedereen mee laat betalen aan een individuele begrafenis. Kortom als je gratis begraven wilt worden dan gaan we daar allemaal meer voor betalen.
    Andersom mag de gemeente niet andere zaken bekostigen dan waarvoor de leges worden geheven. Deze begrotingsregels gelden landelijk. Dus de suggestie dat met de verhoging andere missers betaald worden gaat niet op. Dat geldt ook voor de genoemde afvalstoffenheffing. Oh en laat nou net de provincie het openbaar vervoer betalen, en de gemeente dus niet.
    Het zou dus sterker zijn als je je huiswerk op orde hebt over zoiets overzichtelijks als de gemeentelijke financiën. Als dat zo is dan mag je er ook iets van vinden….

    https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/onderzoek-tarieven-voor-begraven.pdf

  2. Misschien goed om even te kijken naar de betekenis van kostendekkend in de landelijke gemeentelijke begrotingsregels. Een gemeente mag niet meer vragen dan de kosten voor deze doesnt. En dat dat naast grafleges ook geldt voor afvalstoffenheffing ..en dat de gemeente niet bij draagt aan OV. Een mening is leuk, maar dit soort basale kennis verwacht ik toch wel van onze gemeentegoeroe op ede -Dorp, of beter opletten tijdens de begrotingsbehandeling.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *