WIL DE GEMEENTERAAD DE INWONERS VAN EDE WEL INFORMEREN?

Tot afgelopen maandagochtend informeerde de raad de inwoners van Ede door middel van de lange termijn planning (de zgn. ltp). Op die planning kun je zien (zelfs ik) wanneer een onderwerp in een vergadering van de raad aan de orde komt. Best interessant! Althans dat vind ik. Vanaf afgelopen maandagochtend (waarschijnlijk rond 10 uur, koffietijd!) is die planning radicaal veranderd. Je zou denken dat er toen iets ten goede is veranderd. Niets is minder waar. Die gehele planning is volgens mij een grote rotzooi geworden. Hieronder een paar voorbeelden.

Er ontbreekt in die planning een raadsvoorstel over het niet wonen van een wethouder in Ede; uiterlijk in oktober a.s. moet zo’n voorstel (met een degelijke motivering) in de raad behandeld worden. Dat onderwerp staat dus niet in die planning. Vergeten? Of expres weggelaten?

De uitvoeringsagenda van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Volgens een raadsbesluit zou uiterlijk in deze maand juni die agenda behandeld moeten worden. Dat onderwerp staat niet in de planning. Vergeten? Nog niet gereed? Meld dat dan gewoon!!

Het jaarverslag leerplicht moet in het derde kwartaal in de raad aan de orde komen; in de planning staat het nog steeds verkeerd. Vergeten aan te passen? Kent de raad de leerplichtwet niet goed?

Het beleidsplan participatiewet zou behandeld worden in het eerste kwartaal van dit jaar en is nu verschoven naar het vierde kwartaal. Toch staat er vermeld: project “op planning” (dat is wel raar geformuleerd door de gemeente Ede).  Dat klopt gewoon niet; het project loopt gewoon vertraging op.

De beleidsvoornemens inburgering zouden op 12 december 2019 informatief aan de orde komen. Nu staat de datum van 17  juni 2021 op de planning. Op de agenda van de raad van 17 juni 2021 staat dat niet vermeld. Wel is volgens de ltp dit project “op planning”. Vergeten?

De koersnota mobiliteit en parkeren. Op de planning stond de datum van 23 mei 2019 voor besluitvorming. In de huidige nieuwe planning van afgelopen maandag staat 17 juni 2021 als datum voor besluitvorming. Op de agenda van de raad van 17 juni 2021 komt dit niet voor. Wel is volgens deze planning dit project “op planning” (weer die rare gemeentelijke formulering). Vergeten?

Het parkeren in de wijk Rietkampen. Een en ander zou in de raad komen in het derde kwartaal van 2020. Nu staat in de planning het vierde kwartaal van 2021. Blijkbaar is dit voor de raad een uiterst oninteressant onderwerp. Maar de verkiezingen komen er wel aan, beste raadsleden!!

Dan de woningbouwvisie. Daar staat bij: planning onbekend. Ook dat is blijkbaar niet zo’n belangrijk onderwerp voor de raad.  Ach ja, de verantwoordelijke wethouder woont in Amsterdam, maar dit natuurlijk terzijde.

Het speelbeleidsplan; volgens de ltp wordt door de raad daarover gepraat op 17 juni 2021; maar helaas, dat ontbrak op de agenda. Vergeten?

De visie begraven. De raad zou op 17 juni jl. hierover iets gezegd moeten hebben. Echter uitstel naar 23 september 2021. Waarom?

De evaluatie van de 24-uursdienst moest aan de orde komen op 21 januari 2021. Dit is verschoven naar 9 september a.s. Toch staat er weer: project “op planning”! O ja?

Dan een laatste voorbeeld: het uitvoeringsprotocol integriteit gemeenteraad. Eén en ander zou behandeld worden in de raad op 20 mei jl. en 3 juni jl. De data zijn in de planning verschoven naar 9 september a.s. en 23 september a. s. Ook hier vermeldt het overzicht dat  het project “op planning” is. Nou, dan durf je! Daar klopt helemaal niets van.

Deze paar voorbeelden zijn kenmerkend voor de interesse die de raad wellicht nauwelijks heeft voor de inwoners van Ede. Het zijn slechts 12 voorbeelden uit de lange termijn planning. Maar ja, zo’n column moet natuurlijk niet te lang worden.

De gemeenteraad wil, onder aanvoering van haar ongekozen voorzitter burgemeester Verhulst,  blijkbaar de inwoners van Ede niet correct informeren over vele onderwerpen die de raad gaat behandelen. Kortom, een planning die slordig is, volgestouwd  met fouten, halve waarheden, ga zo maar door. Eigenlijk is dus de onvoldoende kwaliteit van die planning illustratief voor de kwaliteit van de gemeenteraad. Nou, beste inwoners, gefeliciteerd met een gemeenteraad  die zo amorf handelt. Verder kunt u, geachte lezer, zelf ongetwijfeld een nog beter afgewogen oordeel geven over de gemeenteraad die haar planning in het geheel niet op orde heeft. Eigenlijk is nog veel erger dat deze gemeenteraad schijnbaar louter interesse in zichzelf heeft. Of zoals laatst en goede vriend tegen mij zei: “Wacht maar af, de gemeenteraadsleden komen een paar weken voor de komende raadsverkiezingen heus wel weer hun holen uit”. Daar vertrouw ik dan maar op. U ook?

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *