WETHOUDER RITSEMA IS GEEN BIJZONDER GEVAL EN NOG ENKELE ANDERE OPBEURENDE FEITJES

Daar kom ik hieronder nog op terug; die wethouder Ritsema.  

Voor 1 oktober van dit jaar moest het jaarverslag 2020 – 2021 over de leerplicht in Ede gestuurd zijn aan de gemeenteraad. Dat is geregeld in het artikel 25 van de leerplichtwet.

Wethouder Meijer is daar verantwoordelijk voor. Hij zou op 11 november 2021 de raad daarover informeren. Voor zover bekend is tot op heden er nog geen jaarverslag verschenen. Toch staat op de gemeentelijke website dat het project op planning is.

Maar er gebeurt niets; de raad doet niets; het college doet niets; wethouder Meijer doet niets en de inwoners van Ede mogen niets weten. Zou geen enkel raadslid geïnteresseerd zijn in zoiets? Wil geen enkel raadslid daar iets over zeggen? 

Dat uitvoeringsplan gezondheidsbeleid; hou staat het daarmee? De gemeenteraad zou op 28 november j.l. oordeelvormend hierover kletsen. Is dat gebeurd? Ik kan er niet achter komen.

Dus heb ik een e-mailtje gestuurd aan de gemeente Ede. Keurig heb ik een ontvangstbevestiging gekregen. Daarna was en is er weldadige stilte! Maar er zou toch over gekletst worden in de raadsvergadering van 28 november j.l.?

Zou geen enkel raadslid geïnteresseerd zijn in dat nietszeggende uitvoeringsplan? Wil geen enkel raadslid daar iets over zeggen?

Het college wil ook iets zeggen over het parkeren in de wijk Rietkampen. Oorspronkelijk werd afgesproken om dat in het 3e kwartaal van 2020 te doen. Nu komt het aan de orde in het 1e  kwartaal van 2022. Hoeveel maanden zijn we verder?

Afgesproken is dat er een parkeervisie koersnota mobiliteit en parkeren komt. De raad zou geïnformeerd worden in december 2018. In mei 2019 zou er oordeelvormend over gekletst worden en in mei 2019 zou er iets besloten worden. Nu kun je lezen op de gemeentelijke website dat in het 1e kwartaal 2022 iets naar buiten komt. Er staat bij: project op planning! Hoezo?

Wil geen enkel raadslid daar iets over zeggen?

Dan nog even het COA met die tijdelijke opvanglocatie in het dorp Harskamp. Dat was wel een gedoe ’s avonds 24 augustus jl.! Dus heb ik een bescheiden schriftelijk berichtje gestuurd aan het COA met de vraag wanneer burgemeester Verhulst van Ede door het COA op de hoogte is gesteld over welke dag die opvanglocatie in gebruik zou worden gesteld. Wel een WOB-verzoek, dat wel.

Een hilarisch antwoord van het COA. Die heeft mijn vraag doorgestuurd naar de burgemeester van Ede. Ik verheug mij op een verder antwoord van het COA. Ach, zes weken geleden heb ik de vraag pas verstuurd aan het COA.

O ja, die wethouder Ritsema. Hij kreeg, als inwoner van Amsterdam, een jaar geleden een ontheffing (voor 1 jaar) om in Amsterdam te blijven wonen. In november van dit jaar werd hem weer ontheffing verleend door de gemeenteraad van Ede. In de gemeentewet staat iets leuks. De ontheffing kan door de raad worden toegekend in “bijzondere gevallen”. Dat betekent dat in het raadsvoorstel dient te worden meegedeeld waarom wethouder Ritsema een bijzonder geval is. Echter, in het raadsvoorstel (u raadt het al) staat niets daarover. Dus kan er m.i. worden geconcludeerd dat de heer Ritsema geen bijzonder geval is. Waarom zou zijn partij in Ede (GroenLinks) een gewone wethouder uit Amsterdam hebben gehaald? Of misschien een betere vraag: waarom staat er niets op de website van GroenLinks of de Amsterdammer Ritsema weer opnieuw wethouder wil worden in Ede? Want vele partijen in Ede melden nu al op internet wie de wethouderskandidaat is. Of heeft GroenLinks Ede wellicht een plaatselijke kandidaat in het vizier?

Misschien is dat volkomen overbodig, gezien de huidige peilingen!! Nou ja, dan krijgt de Amsterdammer Ritsema in ieder geval nog jarenlang wachtgeld uit Ede! Of gaat de gemeente Ede dat wachtgeld samen betalen met de gemeente Arnhem, waar Ritsema ook een paar jaar wethouder was. Weliswaar voor de SP, maar dat maakt niets uit voor de grandioze hoogte van het wachtgeld!       

Tot slot; de  gemeenteraad heeft nog 1 vergadering op 9 december a.s. en dan gauw het kerstreces in. In 2022 is de eerste raadsvergadering pas op 13 januari. Gewoon 5 weken vakantie! Beste raadsleden: jullie hebben het wel verdiend!  

1 thought on “WETHOUDER RITSEMA IS GEEN BIJZONDER GEVAL EN NOG ENKELE ANDERE OPBEURENDE FEITJES

  1. Dat lange reces is mij ook opgevallen. 16 december staat wel als reserve Politieke Dag Ede op de kalender, maar waarom er pas weer op 13 januari vergaderd wordt in plaats van de zesde is mij ook niet duidelijk, want die eerste week van januari 2022 is gewoon een volledige werkweek.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *